Forsker om norsk gassikkerhet: – Det har aldri vært så farlig som nå

(E24) Det har aldri vært større grunn til å ramme norsk gassleveranse til Europa, sier forsker og advarer om sikkerheten rundt norske gassrørledninger. Regjeringen sier sikkerheten på norsk sokkel er høy etter lekkasjen fra Nord Stream.

Publisert: Publisert:

Høyskolelektor Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen tror lekkasjene på Nord Stream 1 dreier seg om russisk sabotasje.

– Jeg tror det er Russland som vil strupe forsyningen uten å si det, en såkalt ikke-attribuerbar handling, sier Ulriksen til E24.

Høyskolelektoren sier at norsk gass- og energileveranse aldri før har vært viktigere strategisk. Etter at Russland sluttet å levere gass til Europa gjennom Nord Stream 1, har Norge fått en svært viktig rolle som gassleverandør til kontinentet.

– Derfor har det heller aldri vært større grunn for å ødelegge den. Det har aldri vært så farlig som nå og vi har fullstendig ignorert dette med hodet i sanden, sier Ulriksen.

Krisemøte i Sverige etter gassrørlekkasje

Tirsdag morgen bekreftet det svenske Sjöfartsverket at det lekker fra gassrørledningen både i svensk og dansk farvann. Både eksperter og myndigheter holder mulighetene åpne for at det kan dreie seg om sabotasje av rørledningen.

– Det er tre lekkasjer med litt avstand mellom dem. Derfor er det vanskelig å forestille seg at det som skjer er tilfeldig, sier den danske statsministeren, Mette Fredriksen.

Sverige har satt krisestab for å samordne håndteringen etter gasslekkasjene i Østersjøen.

Har advart

Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han har advart om sterkere sikkerhet, deriblant økt vakthold på alle de norske gassanleggene på land, siden Russland invaderte Ukraina i slutten av februar.

Til sammenlikning har Storbritannia væpnet vakthold rundt sine gassanlegg, ifølge Ulriksen.

Han mener norske myndigheter burde ha mer oversikt over hva som ligger rundt Norges 9000 kilometer med gassrørledninger.

Ansvaret ligger ikke til Forsvaret, ifølge Ulriksen, men han mener det kanskje burde vært det.

– Vi har teknologien til å skaffe oss denne oversikten, det trengs bare penger og folk, sier han, og legger til:

– Vi vet at russerne har kartlagt alt som finnes, med norske myndigheters velsignelse.

– Sikkerheten på norsk sokkel er høy

Olje- og energiminister Terje Aasland sier at regjeringen ikke vet mer nå om årsakene til lekkasjen.

– På generelt grunnlag vil jeg si at sikkerheten på norsk sokkel er høy og at selskapene har stor oppmerksomhet om sikker drift, skriver Aasland i en e-post til E24.

– Lettere å sikre et kontorbygg

Gassco, som drifter alle gassrørledningene i Norge, følger situasjonen tett.

– Vi følger situasjonen sammen med relevante myndigheter og er spente på utfallet. Vi jobber nå med å få oversikt over situasjonen og prøve å forstå det, sier leder for eksterne relasjoner i Gassco, Pål Rasmussen, til E24.

Myndighetene han snakker om er regjeringen, Petroleumstilsynet, politiet og PST.

Gassco er i dialog med alle instansene og sier at det ennå ikke er bestemt om de øker eller beholder sikkerhetsnivået som ligger fast nå, for de norske gassrørledningene.

Det er PST som setter sikkerhetsnivå og Petroleumstilsynet som foreslår tiltak, forklarer Rasmussen.

– Det er lettere å sikre et kontorbygg enn 9.000 kilometer med rør. Men vi har rutiner for det, men det er ikke anledning til å gjøre alt samtidig, sier Rasmussen.

– Folk skal ikke være bekymret

Rasmussen mener det er god beredskap rundt norske gassrørledninger og at tiltakene som man står klare for å sette i verk i de ulike sikkerhetsnivåene er gode.

– Vi kan stenge ned om vi ser at det er behov for å justere sikringsnivået. Og har systemer for å begrense omfanget av ulike ting, sier Rasmussen.

– Er dere bekymret for situasjonen?

– Det ligger ikke i vår rolle å være bekymret. Å håndtere store gasstrømmer er vi gode på.

– Så jeg tror ikke folk skal være bekymret for det norske gasstransportsystemet, sier Rasmussen.

Publisert: