• PERLE: Kjøttbasaren ligger midt i sentrum. Tidligere var det et slakteri og utsalgssted. I dag er det hovedsakelig servering som finner sted. FOTO: Leif Gullstein

Kjøttbasaren og Ørnen er til salgs

Næringseiendommer til en samlet verdi av rundt 3,5 milliarder kroner er nå til salgs i Bergen. Kjøttbasaren og Scandic Ørnen er to av disse.