Bybanen lokker til seg reisende

Halvparten av alle dem som har vært passasjer med Bybanen, sier de reiser mer kollektivt etter at Bybanen kom.

Publisert Publisert
svp://26651
  • Gunnar Wiederstrøm

— Det passer så bra for meg å ta Bybanen, sier 84 år gamle Jacob Blytt.

Han bor i en trygdeleilighet like ved bybanestoppet på Sletten, og tar alltid banen når han skal til byen.

— Den er helt ypperlig. Men jeg slet litt med billettsystemet det første halve året, sier Blytt, som innrømmer at han ikke alltid betalte for seg.

— Nå har jeg fått hjelp av en god venn, og betaler alltid, presiserer han.

Skinneeffekt

FU3D4288.jpg Foto: ØRJAN DEISZ

Jacob Blytt (bildet) er en av mange bybanepassasjerer som nå sier at de reiser mer kollektivt mellom Nesttun og Bergen. En undersøkelse Skyss har gjort blant nærmere 1000 passasjerer på Bybanen viser at en fjerdedel av de spurte reiser mye mer med kollektive transportmidler på strekningen etter at Bybanen kom. En fjerdedel reiser noe mer, mens halvparten av de spurte reiser omtrent som før. Kun 4 prosent sier de reiser mindre enn før.Byråd for miljø og byutvikling, Filip Rygg (KrF) mener tallene viser at det gjør seg gjeldende en skinneeffekt. Publikum reiser mer kollektivt når reisen går på skinner.

- Dette handler om hyppige avganger, om at banen alltid er i rute og at man slipper å stå i kø. Noen kaller dette en somletrikk, men faktum er at Bybanen går mye raskere enn bussen i rushtrafikken.

Venter på staten

Han fikk denne uken nyheten om den kraftige trafikkveksten på buss og bane i Hordaland i 2011. 12 prosent flere påstigninger sammenlignet med 2010 ble sluttresultatet. Veksten er størst i Bergen. Der har kollektivtrafikken øket sin samlede andel av persontransporten fra 15 til 18 prosent.

Les også

Som sild i tønne på buss og bane

Det er særlig langs bybanetraséen veksten har vært stor. — Hva betyr disse resultatene for folks holdning til videre bybaneutbygging?

-Jeg tror Bybanen er befestet seg i bergenserne bevissthet og at dette i seg selv ikke får noen betydning. Men vi skal bruke disse resultatene for det de er verdt overfor sentrale myndigheter, sier Filip Rygg.

Han og bystyreflertallet vil bygge bybane til Flesland, Åsane, Fyllingsdalen og Loddefjord. Rygg venter seg en solid statlig pott til bybaneutbygging når Nasjonal transportplan legges frem.

— Kommunen har dessverre ikke finansielle muskler til å bygge banen videre, men jeg forventer at staten vil bidra med mer. Alle landsmøtene i partiene vedtok jo at det skulle etableres en egen bybanepott, sier Rygg.

Bedre enn Paris

FU3D4292.jpg Foto: ØRJAN DEISZ

Mathieu Ichard (bildet) er en av dem som daglig reiser med Bybanen. Han bor i sentrum og jobber som forsker hos CMR på Fantoft.— Dette er en veldig komfortabel reisemåte, med hyppige avganger. Det betyr at du slipper å vente særlig lenge. Og så tror jeg det er bra at banen har mange stopp.

- Blir det ikke fullt i rushtrafikken?

— Nei, ikke sammenlignet med Paris, sier franskmannen.

Reiser mer: Jacob Blytt (84) reiser mer kollektivt mellom Nesttun og Bergen etter at Bybanen kom.

POPULÆR: En undersøkelse Skyss har gjort blant nærmere 1000 passasjerer på Bybanen viser at en fjerdedel av de spurte reiser mye mer med kollektive transportmidler på strekningen etter at Bybanen kom. Foto: ARKIV

svp://26651
Publisert