Bybanen lokker til seg reisende

Halvparten av alle dem som har vært passasjer med Bybanen, sier de reiser mer kollektivt etter at Bybanen kom.