Nesten milliardunderskudd for GC Rieber

GC Rieber-konsernet hadde i fjor et driftsunderskudd på 811 millioner kroner. – Et helt forferdelig tall, sier sjef og hovedeier Paul-Christian Rieber.

Publisert Publisert

TRE FRYKTELIGE ÅR: – Vi har hatt tre fryktelige år, sier hovedeier og konsernsjef i GC Rieber, Paul-Christian Rieber, og sikter til at det hele startet med oljeprisfallet sommeren 2014. Bare i fjor forsvant over en tredjedel av konsernets omsetning og totalkapital. (Arkiv) Foto: Tor Høvik

iconDenne artikkelen er over to år gammel

Det er ikke hverdagskost at driftsunderskuddet i et bergensselskap nærmer seg en milliard kroner.

Uvanlig er det også at et så stort og stabilt konsern får redusert både omsetning og totalkapital med mer enn en tredjedel fra ett år til et annet. Det skjedde med GC Rieber-konsernet fra 2015 til 2016.

Det er svikt i shippinginntektene og nedskrivninger av verdiene på konsernets skip som ryster det store familieselskapet i Solheimsviken.

Tre fryktelige år

Nedturen startet med oljeprisfallet sommeren 2014.

– Siden har det vært tre år med annus horribilis, sier konsernsjefen.

Han minner om at det kunne vært mye verre, om de hadde hørt på forståsegpåerne som i de gode oljeårene mente de burde satse alt i den lukrative offshorebransjen.

– Modellen vår med flere bein å stå på har vist seg god, konstaterer Rieber nøkternt.

Han viser til at eiendomsvirksomheten hadde et resultatmessig rekordoverskudd med solide salgsgevinster, blant annet på DNB-bygget. Disse gevinstene reduserte i fjor underskuddet før skatt til 85 millioner kroner, mot et underskudd før skatt på 204 millioner året før.

GC Rieber konsernet (i millioner)20162015
Omsetning1 414 2 220
Driftsresultat- 811 - 62
Resultat før skatt- 85-204
Egenkapital 3 3644 125

Kom aldri helt i gang

I motsetning til de som lot seg blende av selskapets store shipping- og offshoreinntekter i mange år, var GC Rieber-ledelsen ukomfortabel med konsernets totale oljeavhengighet. Ett år før oljepriskollapset bestemte styret seg for å gjøre grep som reduserte denne avhengigheten.

– Vi bestemte oss for å gjøre noe med det, men fikk ikke snudd oss rundt slik at det monnet før oljeprisen raste, sier Rieber.

Og når markedet først raser sammen, er det bokstavelig talt vanskelig å styre skutene som da blir drevet rundt av oljeprisen.

– Jeg tror ikke vi får et forutsigbart marked for oljeserviceselskaper igjen. Vi må derfor bygge virksomheter som tåler den enorme usikkerheten vi ser nå. Fortsatt har mange en gjeld og kostnader som er preget av helt andre tider. Disse må tas ned enda flere hakk, og det vil gjøre vondt, sier Rieber.

Les også

GC Rieber starter selfangst i Russland

SALGSGEVINSTER HJALP: Til tross for at konsernsjef Paul-Christian Rieber kunne innkassere salgsgevinster på 898 millioner kroner i fjor, havnet underskuddet før skatt på 85 millioner kroner. Foto: Rune Nielsen

En forferdelig syklus

– I dag ligger over 130 norske offshoreskip i opplag. Hvordan blir man konkret kvitt dem?

– Noen vil bli skrapet. Noen blir konvertert til annen bruk. Andre forsvinner når de må klassifiseres fordi klassekostnadene blir for høye. Over tid fører dette til en årelating av aktørene. En del av dem vil gå konkurs og skipene deres vil da bli tilgjengelige for svært lave priser.

Rieber beskriver dette som en forferdelig syklus, der alle aktørene snakker med alle om samarbeid, fusjoner, fisjoner, nye eiere. I det hele tatt alt som kan gi mer penger til å overleve krisen. Bare de mest kapitalsterke og dyktigste vil overleve, mener han.

Bort fra oljeavhengighet

For Rieber betyr verdifallet på flåten deres at shipping sin andel av konsernets balanse har krympet fra rundt 50 til nærmere 40 prosent.

I tillegg har ledelsen gjort aktive grep for å redusere oljeavhengigheten ytterligere.

Etableringen av Sherwater Geoservices AS ble et slikt tiltak. Her ble GC Rieber Shipping sine fire heleide seismikkskip lagt inn i et nytt integrert seismikkselskap, som de eier på 50/50-basis sammen med familierederiet Rasmussen i Kristiansand.

Blant de syv skipene som fortsatt eies av Rieber Shipping, har to av de tre subsea-skipene i øyeblikket oppdrag som ikke har noe med olje å gjøre.

Kontrastenes år

Bunnår for shipping og salgsgevinster som ga rekordresultat for eiendom skapte kontrastfylte dager for konsernet i fjor.

– Vi feiret rekordgevinsten for salget av DNB-bygget i Solheimsviken samme dag som vi informerte om behov for nedbemanning i shippingvirksomheten. Det ble derfor en moderat markering.

For Paul-Christian Rieber blir det også en illustrasjon på kontrastene at de gode resultatene utløste en ekstra månedslønn for alle som jobber i GC Rieber Eiendom, samme år som konsernet gjør ett av sine dårligste år noensinne. Nå vil bonusordningen bli noe korrigert hvor hovedfokus legges på det enkelte selskapets prestasjoner.

Les også

Oljekrisen ryster GC Rieber

Har mer kontanter klar

Alt ble ikke verre i fjor. Med etableringen av Sherwater og utfisjoneringen av Solheimsviken Næringspark fulgte det også med mye gjeld. Konsernets egenkapital ble i fjor redusert med over 760 millioner kroner, men gjelden ble redusert over tre ganger så mye.

– Dermed økte vi i hvert fall egenkapitalandelen fra drøye 40 til over 50 prosent.

For konsernsjefen er det enda viktigere at likviditeten har bedret seg med nesten en halv milliard kroner.

– Vi har nå over to milliarder i såkalte omløpsmidler. Det gjør oss i stand til å være offensiv gjennom oppkjøp eller nye satsinger. Og på sikt vil slik ny virksomhet bidra til å redusere oljeavhengigheten ytterligere, tror Rieber.

De andre butikkene ...

Selv om shipping og eiendom fortatt utgjør de tyngste forretningene i konsernet, er de øvrige virksomhetene blitt en større og viktigere andel av et krympet GC Rieber.

I denne industridelen av konglomeratet gjorde saltvirksomheten det bra i fjor, med et driftsoverskudd på 23 millioner av en omsetning på 582 millioner. GC Rieber har foretatt en tredje utvidelse av den moderne fiskeoljefabrikken i Kristiansund som produserer omega 3-oljer. GC Rieber Oil, som de heter, omsatte for 225 millioner, og gikk så vidt i pluss.

Produksjon og salg av produkter mot underernæring og nødproviant gjennom GC Rieber Compact på Søfteland tapte litt penger i fjor.

Publisert