Tangen-ansettelsen: Olsen lover nye kontrolltiltak

Norges Banks representantskap etterlyser nye kontrolltiltak i Norges Bank etter ansettelsen av Nicolai Tangen som sjef for Oljefondet. – Dette arbeidet er vi i ferd med å sluttføre, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Julie Brodtkorb er leder for Norges Banks representantskap, som fører tilsyn med sentralbanken.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Det er første gang at representantskapet har bestemt seg for å sende et ekstra brev til Stortinget ut over den årlige rapporten om forvaltningen av Norges Bank.

I et brev til Stortinget skriver representantskapet at Norges Banks jobbavtale med Nicolai Tangen gjør at banken må lage nye kontrolltiltak.

«Representantskapet vil bemerke at arbeidsavtalen med underliggende avtaler, erklæringer og garantier fra ulike parter utløser behov for etablering og dokumentasjon av nye kontrolltiltak utover de eksisterende kontrollene i Norges Bank», skriver representantskapet.

«Å kontrollere gjenstående risikoer og etablere rammer for hvordan risikoer skal håndteres vil være en viktig oppgave for Norges Bank, hovedstyret og sentralbanksjefen, framover», skriver representantskapet.

Tilsynsorganet ber hovedstyret om å dokumentere sine løpende kontroller, og sier at det vil føre tilsyn med dette.

«Siden alle avtaler ennå ikke er ferdig utformet, konstaterer representantskapet at det fortsatt gjenstår å etablere tilstrekkelige interne kontrolltiltak», skriver representantskapet.

Les også

Norges Banks representantskap sender historisk brev til Stortinget

Olsen jobber med kontrolltiltak

I en melding svarer sentralbanksjef Øystein Olsen at banken jobber med å få på plass nye kontrolltiltak.

– Vi merker oss at representantskapet peker på at alle avtaler ennå ikke er ferdig utformet, og etablering av tilstrekkelige interne kontrolltiltak gjenstår, sier Olsen.

– Dette arbeidet er vi i ferd med å sluttføre, og det vil som planlagt være på plass når Nicolai Tangen tiltrer i sin stilling. Slik vil hovedstyret legge til rette for at representantskapet kan ivareta sitt tilsynsansvar, sier Olsen.

Sentralbanksjefen sier at jobbavtalen med Nicolai Tangen gir tilstrekkelig avstand mellom Tangens privatøkonomi, AKO-systemet og jobben han skal gjøre som sjef for Oljefondet.

Tangen vil ifølge sentralbanken ikke vil ha noen innflytelse på sine fondsinvesteringer. Det demmer opp for mulige interesse- og habilitetskonflikter, hevder Norges Bank.

Ifølge representantskapet er jobbavtalen imidlertid ikke i tråd med det rammeverket som gjelder for de andre ansatte i sentralbanken.

«Representantskapet registrerer at avtalen som er inngått med daglig leder av Norges Bank Investment Management går utenfor rammeverket som gjelder for alle ansatte, både ledere og medarbeidere, i Norges Bank», skriver de.

Norges Bank har fått kritikk

Hedgefondmilliardær Nicolai Tangen skal ta over for Yngve Slyngstad som sjef for Oljefondet i september. Representantskapet har vært kritisk til Norges Banks ansettelsesprosess.

Representantskapet sa i mai at det var uheldig at Norges Bank ikke avklarte hvordan Tangen skulle unngå interessekonflikter med sin tidligere virksomhet og formue før han fikk jobben.

Oljefondets kommende leder skal få beholde et eierskap på 43 prosent i hedgefondet AKO Capital, som han dannet i 2005. Han sitter på en personlig formue på om lag syv milliarder kroner, inkludert eierandeler i fond som forvaltes av AKO Capital.

Norges Bank og Tangen har hele tiden hevdet at Tangen vil bryte båndene til sin tidligere virksomhet. Etter jobbavtalen vil han bare være passiv eier i hedgefondet sitt, og formuen hans skal forvaltes av andre.

Les også

Ny Oljefondet-sjef mener bånd til hedgefond kuttes

Krever «full åpenhet»

I torsdagens brev til Stortinget understreker Norges Banks representantskap at Norges Bank må ha oversikt over hva Tangen eier.

«Det er avgjørende at det er full åpenhet (transparens) i de personlige eierforholdene til Tangen, slik at hovedstyret til enhver tid har innsyn og kan bekrefte at det ikke er brudd på Norges Banks etiske retningslinjer, mandat for forvaltningen og daglig leders arbeidsavtale», skriver representantskapet.

Norges Bank tillater Tangen å sitte på eiendeler i fond i skatteparadiser som Caymanøyene, og sier at det finnes skatteavtaler med disse landene. Representantskapet sier dette ennå er begrenset.

«Representantskapet bemerker at full åpenhet om selskaper etablert i skatteparadiser er en gjenstående problemstilling», skriver representantskapet.

«Informasjonsutveksling som sikrer innsyn og kontroll er nå begrenset, men rammer for dette arbeides det med internasjonalt», legger organet til.

Tilsynsorganet påpeker at jobben som sjef for Oljefondet har særskilt samfunnsmessig betydning, og sier at det har vært stor interesse for ansettelsen i og utenfor Norges Bank.

– Tiltredelse for ny daglig leder av Norges Bank Investment Management bør skje slik at Norges Bank, herunder Statens Pensjonsfond Utland, opprettholder høy tillit i befolkningen og blant internasjonale markedsaktører, skriver representantskapet.

Les også

Olsen vurderte aldri sin egen stilling under Tangen-stormen

Mulig å instruere Norges Bank

I teorien kan regjeringen stanse ansettelsen av Tangen. Regjeringen har makt til å instruere Norges Bank. Sentralbankloven ble imidlertid skjerpet i 2019 for å gjøre Norges Bank mer uavhengig. Det er derfor kun «i ekstraordinære situasjoner» at regjeringen kan instruere banken.

Regjeringen har tidligere instruert sentralbanken tre ganger: da inflasjonsmålet ble innført i 2001, da det samme målet ble senket i 2018, og da motsyklisk kapitalbuffer ble innført i 2013.

«Instruksjonsadgangen er aldri blitt brukt i enkeltsaker», skrev regjeringen under behandlingen av den nye sentralbankloven.

– Uklokt av hovedstyret

SV mener det var nødvendig å sende saken til Stortinget, og sier at Stortinget bør gjøre en vurdering av om Tangen kan tiltre.

– Det var uklokt av hovedstyret i Norges Bank å gjennomføre ansettelsen før representantskapet fikk si sitt om vilkårene. Den beslutningen kan ikke hindre Stortinget i å gjøre en vurdering av om Tangen kan tiltre. Også Oljefondet er avhengig av politisk tillit, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han mener at interessekonfliktene ikke ser ut til å være løst, og at Tangen fortsatt ikke viser forståelse for at skatteparadis er et onde som må bekjempes. Det er «dypt problematisk», mener SV-lederen.

– Jeg registrerer at representantskapet uttrykker at avtalen med Tangen går utenfor rammeverket som gjelder for alle ansatte, og at full åpenhet om selskaper etablert i skatteparadiser er en gjenstående problemstilling, sier han.

Publisert: