Aker-sjefen kaller Noaka-avtale et gjennombrudd: Håper å få bygge ut havvind samtidig

Sent onsdag kveld ble Equinor og Aker BP endelig enige om planene for Noaka-feltet – en gigantutbygging på 50 til 60 milliarder. Det komplekse prosjektet vil gi oljevekst, nye teknologiske løsninger og etterlengtede kontrakter til norsk leverandørindustri.

Frp-leder Siv Jensen var en sentral støttespiller for oljepakken som nå er vedtatt. Her er hun avbildet på Valhall-feltet med Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik (t.v.), Aker-sjef Øyvind Eriksen og tidligere statsråd Ingvil Smines Tybring Gjedde (Frp).
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– Dette er absolutt et gjennombrudd. Vi snakker om det neste store utbyggingsprosjektet på norsk sokkel, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker.

– Vi snakker om titusener av arbeidsplasser i Norge og det som for Equinors del blir den første ubemannede prosessplattformen, sier konserndirektør Anders Opedal i Equinor.

Torsdag kom meldingen om at oljeselskapene Aker BP og Equinor har blitt enige om en kommersiell avtale for utviklingen av Noaka-området i Nordsjøen. Tidligere har de to hvert rykende uenige om hvordan funnene skulle bygges ut og hvilke tekniske løsninger som var best, men i vinter begynte partene å nærme seg hverandre.

Nå begraver de to stridsøksen, inngår en kommersiell avtale og gir klarsignal for å jobbe videre med gigantprosjektet.

– Et spennende prosjekt har blitt enda bedre, dels grunnet et godt samarbeid med Equinor og dels grunnet de midlertidige endringene i petroleumsskatten, sier Eriksen.

Det er snakk om over 500 millioner fat olje og gass (fordelt med omtrent halvparten olje og halvparten gass) fordelt over åtte ulike funn.

Etter Noaka er det Wisting-funnet til Equinor og OMV i Barentshavet som er nummer to på listen. Det inneholder anslagsvis 440 millioner fat og vil trolig også bli bygget ut dette tiåret.

– Aker BP skal avgrense Liatårnet-funnet som kan gi enda mer ressurser i Noaka. Er det mer oppside her?

– Krafla/Askja-området er ganske prospektivt og konseptet er utviklet slik at man lett skal kunne knytte til flere brønner i fremtiden, sier Opedal i Equinor.

Les også

Equinor og Aker BP begraver stridsøksen: Inngår avtale om gigantprosjektet Noaka

Klarsignal etter skattepakken

– Det er snakk om investeringer på 50 til 60 milliarder kroner totalt, sier Eriksen om hvor mye penger som skal investeres av selskapene.

Equinor regner med at deres del av prosjektet (Krafla/Askja) vil utgjøre 25 av disse milliardene.

Disse investeringene hadde imidlertid blitt satt på vent, hadde det ikke vært for oljeskattepakken som Stortinget nå vedtar. Den både frigjør store midler gjennom utsatt skatt og gjør investeringer mer lønnsomme for oljeselskapene.

Coronapandemien og fallet i olje- og gassprisene har nemlig fått oljeselskapene til å sette bremsen på nye prosjekter, noe oljeskattepakken skulle bøte på.

Øyvind Eriksen og Aker har sammen med Equinor, NHO og LO-systemet vært sentrale aktører i arbeidet med oljeskattepakken.

– I februar var oljeprisen på et helt annet nivå enn i dag. Uten de midlertidige endringene i petroleumsskattesystemet hadde ikke Noaka blitt igangsatt gitt dagens marked, sier Aker-sjefen.

Han peker på at Aker BP tirsdag ga grønt lys for Valhall Hod nå setter i gang Noaka:

– Alle har vært opptatt av å få til endringer i skattesystemet som muliggjør slike prosjekter. Etter enigheten på Stortinget har Aker BP respondert på noen dager, sier Eriksen.

– Dette betyr at selskapene leverer i forhold til det vi har krevd, sier Frode Alfheim, lederen i LO-forbundet Industri Energi, som var én av pådriverne for skattepakken, i en uttalelse.

Både oljeministeren og Arbeiderpartiet er også blant dem som er fornøyd i dag:

– Det er svært gledelig (...) Utbyggingen vil gi tusenvis av arbeidsplasser, store ringvirkninger og statlige inntekter til gode for hele landet, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

– Arbeiderpartiet har i hele forhandlingen vært opptatt av at skatteendringene må gi aktivitet og arbeidsplasser på verftene langs kysten vår. Nå er det viktig at oljeselskapene følger opp i kontraktsstrategiene de velger, sier nestleder Hadia Tajik i Ap, og peker på bruk av faglærte, lærlinger og norsk leverandørindustri.

Illustrasjon av Noaka-prosjektet

Håper å koble på havvind

Selv om Noaka er et gigantisk olje- og gassprosjekt, så skal det elektrifiseres med kraft fra land og designes for svært lave utslipp. I tillegg kan havvind komme til å spille en rolle.

– Her snakker vi om fremtidens felt. Hvis vi klarer å komme helt ned til null utslipp, så skal vi klare det. Det er til og med potensialet for et pluss-felt, sa Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik torsdag, med referanse til at man kan få til mer kraftproduksjon enn -forbruk.

Havvind er ikke en del av avtalen som nå er inngått, men Aker-systemet ønsker å se om man kan få gjort en utbygging av Utsira Nord-området i samspill med petroleumsindustrien, forklarer Aker-sjef Øyvind Eriksen.

– Dette er en mulighet Aker-konsernet er opptatt av å få avklart parallelt med planleggingen og utbyggingen av Noaka, sier Eriksen.

Anders Opedal i Equinor sier at Noaka foreløpig planlegges med kraft fra kabler som skal strekkes fra landanlegget på Kollsnes, men at de vil vurdere muligheter i fremtiden.

Så langt er det Equinor-ledede Hywind Tampen-prosjektet for flytende havvind som er det eneste flytende havvindprosjektet som er igangsatt i Norge. Regjeringen har imidlertid sagt at de vil lyse ut områder på norsk sokkel for havvind, inkludert Utsira.

– Både på Noaka og på andre felt på Utsirahøyden vil man trenge strøm. Så Aker vil intensivere arbeidet med å få avklart muligheten for at havvind kan bli en viktig bidragsyter til elektrifisering av oljefelt, sier Eriksen.

Aker BP er fra før operatør på Ivar Aasen-feltet på Utsira. Aker-sjefen mener derfor skattepakken som nå vedtas er så viktig, fordi den gir en mulighet til å kombinere olje og gassutbygging med satsing på nye muligheter:

– Vi må klare å beholde kompetansen og basiskapasiteten i norsk leverandørindustri, samtidig som vi også omstiller bedriftene til ny og grønn industri, sier Eriksen.

Både Kværner og Aker Solutions har satset på blant annet havvind, som et tillegg til kjernevirksomheten innen olje og gass.

– Dersom det lar seg gjøre å bygge ut flytende havvind på Utsira kan norsk industri ta et kvantesprang innenfor dette området for grønn energi, sier Eriksen.

Sikrer tusenvis av arbeidsplasser

For norsk leverandørindustri er det en etterlengtet nyhet at Noaka nå blir en virkelighet. Ikke bare er det krise i næringen om dagen, men norsk sokkel har over tid vært preget av modenhet – det blir gjort færre og færre store funn. Johan Sverdrup-feltet som åpnet i fjor var et hederlig unntak.

– Mange norske leverandørbedrifter, både i Aker-gruppen og generelt, har nå fått en avklaring på det kanskje viktigste prosjektet på norsk sokkel det kommende tiåret, sier Eriksen og peker på at man estimerer at prosjektet vil sysselsette rundt 50.000 årsverk.

Selv om utbyggingsplanen skal sendes inn i 2022 og produksjonsstarten er estimert til slutten av 2026, så vil det allerede nå begynne å bli arbeid for leverandørindustrien.

Det Aker-sjefen beskriver som en «kompleks utbygging» vil sette hele Aker-systemet i sving:

– Aker BP vil utføre sin del av utbyggingen med sine alliansepartnere, sier Eriksen.

Han peker på at Aker Solutions allerede er involvert i ingeniørarbeidet i prosjektet og at de som en del av subsea-alliansen til Aker BP vil ha arbeid på det feltet.

Kværner, som er en del av plattformalliansen til Aker BP vil bygge prosessplattformen, som blir på størrelse med plattformene på Edvard Grieg og Grane.

Utbyggingen er likevel teknisk komplisert fordi det er snakk om et stort område, med mange funn med ulike egenskaper:

– Det er et krevende prosjekt med tanke på å designe den rette prosesseringskapasiteten. Det er derfor vi har en oljeprosessenhet i sør som kan håndtere det og vann, sier Opedal.

Anders Opedal (t.h.) konserndirektør for Teknologi, prosjekt og boring i Equinor

Svært viktig for Aker BPs vekst

For Aker BP er Noaka-prosjektet svært viktig ettersom det er den eneste virkelig store nye utbyggingen selskapet selv er operatør før.

– For Aker BP er Noaka det viktigste enkeltstående vekstprosjektet i porteføljen. På platåproduksjon vil Noaka gi en økt produksjon for Aker BP på over 100.000 fat per dag, sier Eriksen.

– Har dere gitt noe i forhandlingene med Equinor?

– Det er gi og ta i alle forhandlinger. Vi har diskutert ulike samarbeidsmodeller og har endt opp med en koordinert utbygging av åtte felt, fremfor en sammenslåing av alle feltene. Et hovedtema har vært hvordan Equinor og Aker BP best legger til rette for en utbygging av høy kvalitet. Vi konkluderte med at et samarbeid om flere felt, fremfor ett gigantprosjekt, forente de ulike hensynene best mulig, sier Eriksen.

– Hva er balanseprisen (oljeprisen som kreves for et lønnsomt prosjekt) for prosjektet?

– Noaka er et lønnsomt prosjekt selv i dagens urolige oljemarked, men den endelige balanseprisen vil først bli avklart etter at konseptene er optimalisert, sier Eriksen og legger til:

– Før krisen hadde Aker BP et krav om en balansepris på under 35 dollar per fat for nye prosjekt. I dagens urolige marked forventer en balansepris en god del lavere enn dette.

Equinor vil heller ikke si noe om balanseprisen i prosjektet, men Anders Opedal bekrefter at målet er å få ned investeringsrammen ytterligere.

– Men dette er et lønnsomt prosjekt, både før og etter skattepakken, sier konserndirektør Arne Sigve Nylund.

Publisert: