SV vil presse frem bedre corona-pakke

SV kan sikre flertall for regjeringens nye økonomiske coronaordninger, men SV – nestleder Kirsti Bergstø sier de ikke er fornøyde og krever forbedringer blant annet for selvstendig næringsdrivende og permitterte.

– VIL TETTE HULL: SVs Kjersti Bergstø sier de krever forbedringer i regjeringens nye coronapakke.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Stortinget behandler for tiden et forslag regjeringen fremmet 7. januar om forlenging av en rekke midlertidig coronaordninger for arbeidsfolk:

Blant annet kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere, permittering, dagpenger, sykepenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger.

Saken ble lagt fram for Stortingets og arbeids- og sosialkomiteen tirsdag.

Etter det møtet hadde SV et eget møte med fraksjonslederne til regjeringspartiene tirsdag ettermiddag:

SV er nøkkelpartiet som kan sikre flertall for Støre-regjeringen.

– Flere hull

Partiets arbeids- og sosialpolitiske talsperson, Kirsti Bergstø, sier at de ikke er fornøyd med forslagene og sier de vil kreve forsterkninger i flere av ordningene.

– Det er flere hull i ordningene som regjeringen fremmet før helgen, og disse må tettes for å sikre inntekten til selvstendig næringsdrivende og arbeidstagere som er rammet av de nye smitteverntiltakene, sier hun til VG.

PRESSER OG HÅPER: Kirsti Bergstø håper å lande et forslag som sikrer flertall for regjeringens økonomiske coronatiltak, som Stortinget nå behandler.

– Hva krever dere av endringer?

– Det er fire hovedpunkter. Det første er at mange av ordningene bare varer ut februar. Det holder ikke. Vi krever at de forlenges utover våren, så lenge krisen varer. Så skal de opphøre.

Det andre punktet hun nevner gjelder de som har vært spesielt hardt rammet av permitteringer.

– Vi må sikre at de som har vært permittert flere ganger, får beregnet dagpenger ut fra sin opprinnelige lønn, ikke nivået de har hatt mens de har vært permittert. Da vil mange tape inntekt. Det må vi hindre, sier hun.

– Så vil SV at ordningen for selvstendige og frilansere styrkes for de med lavest inntekt, og forlenges, ved at de får en innretning tilsvarende det dagpengemottagere får, legger hun til.

– Det siste hovedpunktet vårt er at vi vil vi fjerne de tre ventedagene for å få dagpenger, som ble gjeninnført i oktober. Når du rammes av tiltak, så skal ikke vanlige arbeidsfolk straffes på den måten, sier hun.

Vil forlenge ordninger

Bergstø trekker til slutt frem at det er viktig at de på arbeidsavklaringspenger også blir inkludert.

– Det er viktig at støtteordningene varer så lenge krisen varer, og at dette også gjelder for de mest utsatte gruppene som mottagere av arbeidsavklaringspenger, sier hun.

Bergstø er leder i arbeids- og sosialkomiteen, nestleder i SV og skal være saksordfører for behandlingen av denne saken på Stortinget.

Hun kritiserer regjeringen for å være trege.

– Det er vanskelig å forstå hvorfor regjeringen ikke fremmet denne proposisjonen før jul, for å sikre tid til en god behandling i stortinget, og på den måte gi folk den økonomiske tryggheten og forutsigbarheten de bør ha i denne krisetiden.

– Viktig at vi tar oss tid

Forslagene fra regjeringen skal behandles i Stortinget i løpet av januar.

– Det er viktig at vi tar oss tid til å sikre at ordningene som nå vedtas sikrer forutsigbarhet og treffer alle gruppene som er rammet av smitteverntiltakene, sier Bergstø.

Aps fraksjonsleder Tuva Moflag sier de tar imot kravene fra SV med et åpent sinn.

Og hun kvitterer ut et av dem.

– Vi er helt enige i at tiltakene skal gjelde så lenge krisen varer. De andre enkeltsakene vil vi sette oss ned med SV for å diskutere.

Hun legger til at de er åpne for forbedringer og vil se på det sammen med SV.

– Men kritikken av at vi har vært trege, mener vi er feil. Vi tok grep før jul for raskt å få på plass ordninger. Vi visste at vi måtte komme tilbake med forlengelse i januar og det er den prosessen vi nå skal gjennom, sier hun.

– Må ikke strekke strikken

Senterpartiets stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen sier Sp går inn i samtalene med SV basert på gjensidig respekt.

– Regjeringen har foreslått kostbare men svært viktige økonomiske tryggingstiltak for arbeidsfolk og næringsliv.

– SV må ikke strekke strikken for langt ved negative karakteristikker av regjeringen sitt økonomiske tryggingsarbeid

Publisert: