Toppsjef fyrer løs mot domstolen: – Vi er fratatt vår rettssikkerhet

EAM Solar-toppsjef Viktor E. Jakobsen sparer ikke på kruttet i en børsmelding fredag. Han mener selskapet står rettsløse igjen, etter at Oslo tingrett avviste selskapets begjæring om privat straffesak mot et luxemburgsk, statlig kraftselskap.

EAM Solar ASA har anket Oslo tingretts avgjørelse om å avvise selskapets begjæring om privat straffesak mot det statlige luxemburgske kraftselskapet Enevos.
Publisert: Publisert:

– Hvis du som aksjonær synes det er uakseptabelt at et grovt bedrageri går upåtalt er tidspunktet nå kommet for at du må bruke din stemme og si ifra at dette ikke er greit, skriver Viktor E. Jakobsen, toppsjef i EAM Solar ASA (EAM), i et aksjonærbrev fredag.

Det lille, norske solselskapet gikk til privat straffesak mot det statlige, luxemburgske kraftselskapet Enovos (nå Encevo) i mai 2021, etter at Økokrim hadde henlagt saken. EAM krevde selskapet for 1,5 milliarder kroner, samt at Enevos ble idømt en bot på 20 millioner kroner. Videre mener de at kraftselskapet har gjort seg skyldig i grovt bedrageri.

Dette fordi Enevos i kontraktsforhandlingene om kjøp av solkraftverk skal ha tilbakeholdt informasjon om en pågående etterforskning mot produsenten av solkraftverket, det italienske selskapet Aion.

Solkraftverkprodusenten var på dette tidspunktet kontrollert av den russiske oligarken Viktor Vekselberg.

Oslo tingrett avviste saken i en kjennelse fredag 1. juli. I stedet ble EAM Solar dømt til å betale Enevos’ saksomkostninger med drøyt tre millioner kroner.

Viktor E. Jakobsen, daglig leder i EAM, opplyser til E24 at selskapet fredag anket saken til Borgarting lagmannsrett. Budskapet ble samme dag formidlet i en børsmelding til selskapets 1760 aksjonærer.

– Vi har brukt to uker på å vurdere kjennelsen strafferettslig. Vi anker på grunnlag av lovanvendelsen og bevisvurderingen, sier han.

Advokat Espen Ostling, som representerer Enevos, har foreløpig ikke besvart E24s henvendelse om kommentar til at saken nå er anket.

Borgarting lagmannsrett skal nå vurdere anken fra EAM Solar Energy.

– Fratatt vår rettssikkerhet

I børsmeldingen fyrer toppsjef Viktor E. Jakobsen løs mot avgjørelsen fra Oslo tingrett. Han skriver blant annet at rettens beslutning viser at selskapet og deres investorer er rettsløse i Norge.

– Oslo tingrett skulle ta stilling til hvor vidt vi fikk behandlet straffesaken i domstolen. Vurderingen skulle gjøres på bakgrunn av om det var sannsynliggjort at det hadde blitt begått en kriminell handling, som det kunne bli ført beviser for. Når de nå har avvist vår begjæring, er vi fratatt enhver form for rettssikkerhet, sier Jakobsen.

Han viser til at det allerede er avsagt en fellende dom i en italiensk domstol. I 2019 ble fem personer dømt til fengselsstraffer på mellom tre og fem år i Italia for svindelbedragerier, men i januar i fjor ble alle fem frifunnet av en ankedomstol, ifølge Dagens Næringsliv. I oktober 2021 opphevet italiensk høyesterett frifinnelsene, og saken skal opp til ny behandling i kriminaldomstolen i Milano.

I børsmeldingen skriver EAM-sjefen at selskapet sitter på dokumentasjon i form av tekniske beviser, lydopptak fra kontraktsforhandlinger og med sentrale vitner som bekrefter bedrageriet, rettskraftige dommer for bedrageri, samt objektive beviser på dokumentforfalskning.

– Dette burde ledet til at norske politimyndigheter satt i gang arbeid med etterforskning og rettsforfølgelse. I stedet blir vår begjæring avvist. Dette betyr at vi i praksis er fratatt enhver form for rettssikkerhet, sier han.

Kaller Putin «fascist»

I aksjonærbrevet, mens han redegjør for den årelange rettsprosessen, skriver Jakobsen at Russlands president Vladimir Putin 24. februar i år «kom ut av skapet som en ektefødt fascist.»

– Det er min personlige mening. Politikken som føres i Russland p.t. kan best klassifiseres som fascisme. Du kan bare søke opp det opp i Store Norske Leksikon, sier han om karakteristikken til E24.

Personlig brev

EAM-toppsjefen sier hensikten med aksjonærbrevet fredag er å holde selskapets «1760 lojale aksjonærer» orientert om den videre gangen i saken. Jakobsen presiserer at meldingen er et personlig brev og «ikke offisiell kommunikasjon fra EAM Solar ASA».

– Kan du forstå at dette høres litt pussig ut?

– Nei, dette er å anse som en rapport fra daglig leder til aksjonærene, ikke fra selskapets styre. Jeg har diskutert og avklart innholdet med styret, og de har fått lov til å lese og kommentere det i forkant. Brevet har også blitt vurdert juridisk. Det forandrer ikke at dette er et brev fra meg, personlig, som selskapets daglige leder, sier han.

Jakobsen tilføyer at det ligger i selskapets vedtekter at all kommunikasjon fra selskapets ledelse skal gjennomføres ved børsmelding.

Publisert: