Oljefondet tapte 1680 milliarder i første halvår

Oljefondet gikk kraftig i minus i første halvår. – Markedet har vært preget av stigende renter, høy inflasjon og krig i Europa, sier fondets sjef Nicolai Tangen.

Oljefondets leder Nicolai Tangen, her sammen med forvalter Knut Fortum Lindaas.
Publisert: Publisert:

Oljefondets avkastning i første halvår ble på minus 1680 milliarder kroner, eller minus 14,4 prosent.

Det kommer frem i en melding fra Norges Bank Investment Management (NBIM), den delen av sentralbanken som forvalter Oljefondet, skriver E24.

Tallene presenteres på en pressekonferanse i Arendal onsdag. Du kan se pressekonferansen her.

Selv om avkastningen er negativ, så faller ikke verdien tilsvarende. Årsaken er at svakere krone løfter fondets verdi og at regjeringen tilfører store penger på grunn av høye olje- og gassinntekter.

Ved slutten av juni var fondet verdt 11.657 milliarder kroner, mens verdien ved nyttår var på 12.340 milliarder kroner.

– Markedet har vært preget av stigende renter, høy inflasjon og krig i Europa. Aksjeinvesteringene er ned hele 17 prosent, og det er særlig teknologiaksjene som har gjort det dårlig med minus 28 prosent i avkastning, sier leder Nicolai Tangen i Norges Bank Investment Management.

Særlig svak aksjeavkastning

Avkastningen i fondet er avhengig av utviklingen i markedene. Den brede S&P500-indeksen, som viser utviklingen i 500 ledende selskaper i USA, falt med rundt 20 prosent i første halvår.

Slik var avkastningen i fondets ulike eiendeler i første halvår:

  • aksjeinvesteringene: minus 17 prosent
  • renteinvesteringene: minus 9,3 prosent
  • investeringene i unotert eiendom: 7,1 prosent

Blant aksjene gikk det dårligere i samtlige sektorer bortsett fra energi, hvor oppgangen ble drevet av betydelig prisøkning på olje, gass og drivstoff.

– Energisektoren fikk i første halvår en avkastning på 13 prosent. Vi har sett en kraftig prisoppgang for olje, gass og raffinerte produkter, sier Tangen.

Slo markedet i første halvår

Fondet fikk en bedre avkastning i første halvår enn referanseindeksen som det måler seg mot.

Fondets avkastning var 1,14 prosentpoeng eller 156 milliarder kroner høyere enn avkastningen i referanseindeksen.

«Det er den første gangen vi har en meravkastning i et sterkt fallende aksjemarked på om lag 20 år. Vi forventer ikke en tilsvarende sterk relativ avkastning fremover», skriver fondet i halvårsrapporten.

Dette er Oljefondets største aksjeposter

Svakere krone dempet verdifallet

Fondets verdi målt i kroner påvirkes også av kronekursen. En sterkere krone senker kroneverdien, mens en svakere krone øker fondets kroneverdi.

I første halvår ble fondets verdi isolert sett økt med 642 milliarder kroner på grunn av svakere krone, opplyser NBIM.

Oljefondets verdi påvirkes også av om regjeringen tar ut eller setter inn penger, noe som avhenger av størrelsen på statens olje- og gassinntekter. Norske eksportinntekter har i det siste satt nye flere rekorder grunnet høye priser.

I første halvår 2022 har regjeringen tilført 356 milliarder kroner til fondet, opplyser NBIM.

Slik fordeler eierskapet seg

Ved utgangen av første halvår var 68,5 prosent av fondet investert i aksjer, 28,3 prosent i rentepapirer, 3 prosent i unotert eiendom og 0,1 prosent i unotert infrastruktur for fornybar energi.

Fondet eide aksjer for 7.986 milliarder kroner i aksjer, rentepapirer for 3.304 milliarder kroner og unotert eiendom for 354 milliarder kroner ved utgangen av halvåret.

Eierskapet i unotert infrastruktur for fornybar energi utgjøres av en andel på 50 prosent av havvindkraftverket Borssele til en verdi av 13 milliarder kroner.

Peker på Tesla, VW og Activision Blizzard: Oljefondet stiller nye kravHøyeste handelsoverskudd noensinne
Publisert: