SAS-aksjen raste nær 23 prosent etter meglerhus-sabling

DNB Markets barberer kursmålet på SAS-aksjen med 60 prosent, og mener en restrukturering er uunngåelig for at flyselskapet ikke skal gå konkurs.

Et SAS-fly av typen Airbus 320 Neo takser for avgang fra Malmö lufthavn.
Publisert: Publisert:

SAS falt hardt på Oslo Børs, der aksjen endte ned 22,7 prosent. Samtidig steg norske konkurrenter som Norwegian (1,29) og Flyr (0,05).

Utviklingen skjer etter at DNB Markets har redusert kursmålet på SAS-aksjen fra én svensk krone til 40 øre, ifølge en oppdatering onsdag.

SAS-aksjen handles til 1,2 svenske kroner på Stockholmsbørsen etter tilsvarende børsfall.

Meglerhuset mener flyselskapet står overfor en restrukturering, og vil gå konkurs om ikke.

«Med et estimert tap før skatt i første kvartal på rundt 1,9 milliarder svenske kroner, forhøyet gjeld og en ikke-konkurransedyktig kostnadsposisjon, ser SAS ut til å nærme seg konkurs med mindre selskapet kan gjennomgå restrukturering», skriver DNB-analytikerne Ole Martin Westgaard og Simen Aas under tittelen «Restrukturering virker uunngåelig».

SAS ønsker ikke å kommentere påstandene, og viser til selskapets «stilleperiode» før kvartalstallene i neste uke.

Les også

Oljeprisutviklingen kan gi kostnadsbombe for luftfarten

Kostbar cocktail

I en oppdatering i forkant av flyselskapets kvartalsfremleggelse neste uke, opprettholder DNB Markets en salgsanbefaling og kutter kursmålet for å reflektere reduserte forventninger og økt finansiell risiko.

«Hovedgrunnen til de svake resultatene er svak etterspørsel på grunn av Covid, begrenset evne til å tilpasse kapasitet, stigende drivstoffpriser og høye finansieringskostnader på grunn av forhøyet gjeld», skriver DNB-analytikerne.

De estimerer at SAS har hatt et samlet tap før skatt på 17,6 milliarder svenske kroner siden coranaepidemien inntraff i mars 2020.

SAS

Høy gjeld

Samtidig har ikke SAS tilstrekkelig solide finanser (balanse), og flyselskapet må restrukturere gjelden for å unngå konkurs, mener meglerhuset.

DNB Markets anslår at SAS har tilgjengelige likviditetsreserver på 5,6 milliarder svenske kroner, hvorav 2,6 milliarder i kontanter samt tre milliarder i ubenyttede statlige garantier.

Dette i kontrast til en samlet gjeld på 40,5 milliarder svenske kroner ved utgangen av fjerde kvartal, som inkluderer over 7,6 milliarder svenske kroner i hybridlån, som bokføres som egenkapital.

«Den høye gjelden virker ikke bærekraftig, og med 3,8 milliarder svenske kroner, ekskludert 2,8 milliarder i leasingbetalinger, i betalingsforpliktelser som forfaller de neste tolv månedene, vil det klart være behov for restrukturering», skriver analytikerne.

De påpeker også at en restrukturering både må adressere den alt for høye gjelden, og den ikke-konkurransedyktige posisjonen sammenlignet med konkurrentene.

Omikron-knekk

Sydbank har også lenge ment at SAS ikke er bærekraftig og at en restrukturering av balansen må skje.

Analysesjef Jacob Pedersen gjentar budskapet onsdag.

– Omikron har avsporet trafikkgjenreisningen og sammen med stiv valutakursmotvind vil det skape et massivt SAS-underskudd som forsterker behovet for flere strategiske initiativer og gjennomgang av kapitalstrukturen, skriver han i en fersk oppdatering.

Pedersen mener at et stort underskudd for regnskapsåret 2021/2022 utvilsomt vil rette søkelyset mot SAS’ «uholdbare kapitalstruktur», selv om flyselskapet ikke har kniven på strupen likviditetsmessig «her og nå».

– Vi har tidligere luftet muligheten for at Anko van der Werffs(SAS-sjefen, red. anm.) redningsplan kan bli ledsaget av en kapitalforhøyelse. Det er ikke sikkert, men definitivt heller ikke utelukket, konkluderer analytikeren.

SAS la frem betydelig svakere trafikktall for januar enn i desember i kjølvannet av omikron-utviklingen. Samtidig var over halvparten av setene tomme på hver flyging.

Sydbank er skeptisk til at en trafikkgjenreisning i løpet av våren og sommeren blir sterk nok til å kompensere for omikron-tilbakeslaget på inntektssiden.

Utsatt posisjon

DNBs egen kredittkortstatistikk viser at reiselivsforbruket er opp rundt 275 prosent mot samme tid i fjor. Det antyder et betydelig oppdemmet reisebehov, ifølge DNB-analytikerne.

Men selv om markedsutsiktene bedrer seg, møter SAS sterk konkurranse, mener de, og peker blant annet på at Ryanair nylig har økt kapasiteten betydelig ut fra Stockholm.

«Vi tror at SAS’ svake konkurransesituasjon gjør selskapet til et mål for lavkostselskapene. Samtidig er drivstoffprisene betydelig opp og SAS har ingen sikring», skriver DNB Markets.

Meglerhuset venter at SAS gradvis vil øke kapasiteten i det pandemien avtar som følge av vaksinedekningen. De anslår at SAS vil ha en kapasitet på rundt 30 prosent av 2019-nivåene i 2021 og rundt 70 prosent av 2019-nivåene i 2022.

Les også

Sydbank senker SAS til «selg»: – Halter etter konkurrentene

Tyst

Pressesjef John Eckhoff i SAS ønsker ikke å kommentere saken, og viser til at selskapet er i «stilleperiode» i forkant av selskapets resultatfremleggelse 22. februar.

SAS praktiserer normalt stilleperioder fra tre uker i forkant av sine kvartalsfremleggelser.

SAS' resultater for regnskapsmessig første kvartal, som for SAS vil si perioden november 2021 til og med januar 2022, skulle opprinnelig bli lagt frem 1. mars.

I forrige uke varslet SAS å ville fremskynde tallene med én uke. Bakgrunnen for dette er ikke kjent.

SAS-aksjen er ned 24,7 prosent til 1,13 kroner, omsatt for rundt 32 millioner kroner på Oslo Børs.

Norwegian stiger 1,2 prosent til 12,6 kroner, omsatt for 45,4 millioner kroner. Flyr er opp 6 prosent til 1,04 kroner, omsatt for 4,8 millioner kroner. Hovedindeksen på Oslo Børs er opp 0,4 prosent til 1196 poeng.

Publisert: