• VETERAN: Håvard Myklebust har jobba i TV 2 i til saman åtte år. FOTO: ARKIV/ TV 2

Teknologidirektør sluttar i TV 2

Håvard Myklebust har sagt opp stillinga si som teknologidirektør i TV 2.