Du må ha ny radio innen 2014

Det er stor skepsis til at det norske FM-nettet skal stenges i 2014 og at alle norske radiolyttere må over på DAB-mottak.