Pedersens feite år

Avtroppande Bravida-sjef Jan Kåre Pedersen (45) vil ikkje snakka om inntektsforholda sine. Men likningsprotokollen for Stord talar for han: over 16 millionar kroner i inntekt i 2002.