Jobbskaparane lagar skattefest

690 millionar ekstra skattekroner rann ned i kommunekassene i Hordaland og Sogn og Fjordane dei ni første månadene i år.