Lover spionsikkert internett

En tidligere sjef for KGBs kodeknekkerenhet lanserer en ny metode for vern av kommunikasjon i datanettverk.