Mp3-sikring i vranglås

Nettsurfere kan utveksle mp3-filer uten særlige problemer ennå en tid. Rettighetsinnehaverne krangler om sikkerhetsløsningene.