De rikeste på Stord

Her er listen over de ti rikeste på Stord, rangert etter fjorårets formue.