Mer populær enn Jens

Tusenvis har søkt i skattelistene på bt.no. Kjell Inge Røkkes likning for 2000 er mest populær blant leserne.