Søker om nettkasting av henrettelse

Et nettselskap ber om kringkastingstillatelse for henrettelsen av "Oklahoma-bomberen".