Høyhus seksdobler mobilkapasiteten

Mobilkapasiteten seksdobles dersom signalene spres via høyhus i tett bebyggelse, hevder fysikere.