• GRUNN TIL Å GLISE: Den bergenske oljemyggen Rocksource har gått som en rakett på Oslo Børs i år. Selskapets største eier, Berge Gerdt Larsen, har sett aksjeverdiene sine nesten femdobles siden nyttår. FOTO: Vegar Valde

Årets børsrakett er fra Møhlenpris

Selskapet har nesten femdoblet verdien siden januar, og er en del av årets største oljefunn i Norge.