Mongstad kveles av avgifter

Sysla: Et nedlagt raffineri vil ha langt større konsekvenser for Vestlandet enn et havarert renseanlegg, skriver Sysla-kommentator Leif Sande.