Det er torsdag formiddag, og moldenseren med milliardene er på sjarmoffensiv i Bærum rådhus. I november kjøpte Aker grunnarealer på Fornebu for 780 millioner kroner. Bare to måneder senere er planen klar: Røkke vil bygge mer enn 126 000 kvadratmeter med næringsbygg og boliger rundt den tidligere fotballarenaen Telenor Arena.

Det er nesten 30 000 kvadratmeter mer enn dagens reguleringsplan åpner for.

Røkke bærer stolt inn modellen arkitektene har bygget til møtet med Bærums-politikerne.

— Det er eventyrlig for dere hvilke mennesker som flytter hit, sier han.

Fotballbygden Bærum

Han tenker på de mange ansatte i oljenæringen som skal få muligheten både til å bo og jobbe på det gamle flyplassområdet. Røkke mener Bærum allerede er blitt Norges andre oljehovedstad, etter Stavanger.

Men Bærum er også en fotballbygd. Og kommunens politikere tenker ikke bare på hvem som skal flytte inn på Fornebu. De er meget opptatt av hvem som er flyttet ut. Etter fjorårets sesong ble fotballklubben Stabæk sendt hjem til gamle og nedslitte Nadderud stadion. Telenor Arena-eier Kjell Ulrichsen så det ikke regningssvarende å bruke hallen til det den først og fremst var bygget for.

Krever Stabæk-hjelp

Selv ikke en moldenser på sjarmoffensiv får planutvalget til å glemme Stabæk-tristessen. I går ettermiddag stemte det klart nei til økning av arealutnyttelsen på Røkkes tomt. Varaordfører og leder av utvalget, Ole Kristian Udnes (H) forklarer det enkelt: Dersom ikke Røkke og Aker hjelper Stabæk og Bærum kommune med Telenor Arena, blir den ingen ekstrautnyttelse av tomten på Fornebu.

— Nei. Hele dette spørsmålet om merutnyttelse av arealet der har hele tiden vært knyttet til at det skulle gis et økonomisk bidrag til Telenor Arena. Og når det nå ikke er tilfelle, så forsvinner hovedbegrunnelsen for en økt utnyttelse, sier Udnes.

- Men dersom Aker alene eller sammen med de andre grunneierne bidrar til å hjelpe Stabæk og kommunen, kan det da bli aktuelt?

— Så er det interessant å vurdere for Bærum kommune. Hvis flere grunneiere på Fornebu kunne tenke seg å gå sammen i et slags spleiselag for den videre utvikling av Telenor arena, som for eksempel Erik Løfsnes i IT-fornebu har tatt til orde for, vil det være interessant for Bærum kommune.

Foreløpig ingen ny Røkkeløkke

Aker har gjort det klart helt fra arealene ble kjøpt at Telenor Arena ikke har vært noe tema for dem. Heller ikke i går ga Kjell Inge Røkke signaler om at et arenatilskudd er på trappene.

Akers kommunikasjonsdirektør Atle Kigen vil ikke kommentere Udnes' uttalelser.

- Vi har lagt frem det vi mener er en god og fremtidsrettet plan for området, så overlater vi til planutvalget å ta stilling til dette.

lms@ap.no