• (1/2)
    DØDENS DAL: Venstre vil flytte dei offentlege midlane til forsking og innovasjon mykje lengre fram enn i dag. - Dette minimerer risikoen ved prosjekta og vil i større grad tiltrekkje seg investorar, seier nestleiar i Venstre, Terje Breivik. FOTO: Skjermpdump

Forstår du denne figuren?

Då skjønar du i alle fall korleis Venstre vil bruke dei offentlege milliardane til gründerar og forskarar. No har dei lansert ein eigen kapitalreformpakke.