• VENNEBYEN: BUG driver med alle typer produksjon innen levende bilder og grafikk, og sto for produksjonen av «Vennebyen» i den første sesongen serien gikk på TV. Illustrasjon: BUG

Utfordrende år for BUG

Det bergenske produksjonsselskapet BUG slet med å få reklamefilmoppdrag i Oslo i fjor.