I løpet av det siste året har Tine hatt mye å stri med. Foruten mangel av meierismør, har de «gjenværende» i Norge måttet forsvare at konsernsjef Hanne Refsholt tok et år studiepermisjon fra i høst.

Allerede i februar i år ble det kjent at styreleder Trond Reierstad ikke innstilles til gjenvalg av valgkomiteen i Tine. Det ble kritisert at han hadde for lav profil, pluss at en del reagerte på at han tok over 900.000 kroner i honorarer som styreleder i fjor.

Onsdag ble det kjent at også kommunikasjonsdirektør Elisabeth Morthen i Tine trekker seg fra jobben.

Avgått kommunikasjonsdirektør Elisabeth Morthen i Tine.
Foto: Tine

Hennes avgang skyldes at selskapet ikke har hatt god nok kommunikasjon ut mot publikum knyttet til de utfordringene Tine har hatt det siste halve året. Men hun har også møtt kritikk for å ikke å ha klart å informere egne eiere godt nok.— Jeg må kjenne at jeg har støtte i organisasjonen. Når jeg får den kritikken jeg har fått, er det naturlig å ta konsekvensene av kritikken, sier Morthen til Nationen.

Smørmangel ga lederkrise

Det mest omtalte problemet, hvor Tine virkelig har satt seg i en vanskelig situasjon, er smørmangelen.

I måned etter måned måtte kommunikasjonsavdelingen i Tine forsvare at norske butikker ikke hadde noe så trivielt og tilsynelatende selvsagt som norsk meierismør.

I februar ble det klart at styreleder Trond Reierstad ikke innstilles til gjenvalg, hvor kritikken blant annet har gått på at han har blitt opplevd som utydelig og usynlig både internt i Tine utad for selskapet.Han er ikke uten videre enig i kritikken.

— Jeg tar den kritikken til etterretning, sier styreleder Trond Reierstad i Tine.

- Men du vil ikke si noe?

— Nå skal vi ha årsmøte i Tine. Vi får ta den debatten der. Jeg mener det er til selskapets beste at jeg nå fokuserer skarpt på mine oppgaver som styreleder i Tine. Valg av nytt styre er en eierdemokratisk beslutning som hører årsmøtet til, sier han.

Årsmøtet skal være onsdag og torsdag i neste uke.

Kjøpte importkvoter av smør

Problemet med smørmangelen var at Tine først på et veldig sent tidspunkt lot det skinne gjennom hvor stort problemet med mangelen av smør egentlig var.

Hele tiden var gjengangeren overfor pressen at problemet snart ville løse seg. På bakrommet drev Tines konsernledelse samtidig med brannslukking og problemløsing. Blant annet kjøpte de importkvoter for industrismør, slik at de kunne selge mer av bordsmøret ut mot befolkningen.Problemet ble kjent for Tine allerede i august, men først opp mot jul, da problemene fremsto som uunngåellige ble det gjort tiltak slik at Tines eiere, norske melkebønder, ikke tapte penger på å produsere mer melk og dermed fløte og smør.

— Har Tine hatt en god nok konsernledelse i Hanne Refsholts fravær?

— Styret oppfatter helt klart at vi har en veldig kompetent konsernledelse med Stein Øiom som konstituert konsernsjef, sier Reierstad.

- Har dere vurdert å kalle tilbake Refsholt fra utlandet?

— Hun har studiepermisjon og studerer i England og Frankrike. Det er viktig at hun fullfører dette, fordi det vil tilføre Tine viktig kompetanse, sier styrelederen som etter alt å dømme blir skiftet ut mot slutten av neste uke.