— Den ligner et fly, roper en guttepjokk - og griper en legokloss som fantasien har gitt vinger.

Fangsten foregår blant et mylder av fargerike klosser av ulik størrelse og form, som han og en skokk andre smårollinger boltrer seg med i en institusjon Kongsberg er ganske alene om: En kombinasjon av lekeplass, verksted og lærested, i hjertet av byens moderne bibliotek, kalt devotek/Bank1 – etter sine hovedsponsorer.

Del av storsatsing

Her har lokale myndigheter, undervisningsinstitusjoner og bedrifter på initiativ fra kultursektoren gått sammen om å øke realfagsinteressen og -forståelsen hos barn og unge, fra førskolealderen av og opp i tenårene.

Det skjer både i skoletiden og på fritiden. Og devotek/Bank1 er en av mange brikker i en stadig mer omfattende og målrettet innsats for å utdanne og rekruttere morgendagens medarbeidere, i det man på lokalt hold ynder å kalle Norges teknologihovedstad.

Følg Aftenposten Jobb på Facebook!

En ingeniør hver time

— Målet er å dyrke frem de unge talentene som byens industri trenger for å kunne spille i den globale eliteserien. Blant bedriftene i vårt distrikt blir det nå ansatt en ny ingeniør hver eneste arbeidstime, mens det i hele landet trengs 16.000 av dem på årsbasis.

- Vi kjemper en hard kamp, ikke minst med oljeindustrien, om de beste. Derfor er det viktig å rekruttere lokalt, selv om vi stadig henter de fleste av våre folk utenfra. Men den lokale tilknytningen gir mer stabil og lojal arbeidskraft.

Det sier Torkil Bjørnson, talsmann for Kongsberg-klyngen, en sammenslutning av byens teknologibedrifter. Klyngen har nå fått med så vel kommunen som Høgskolen i Buskerud på et ambisiøst prosjekt; Kongsbergskolen, der ett av de sentrale målene er å lage en rød tråd gjennom hele utdanningssystemet, med vekt på realfag, men også med plass for språk og kulturforståelse.

Tettere kobling

Her skal utdanning, undervisning og næringsliv kobles enda tettere sammen enn i dag. Og ungdom med spesiell interesse for realfag skal få ekstra muligheter, blant annet til å se hvordan faget brukes i det praktiske arbeidsliv, samtidig som de kan følge undervisningen på et høyere klassetrinn.Fra neste skoleår skal satsingen settes ut i livet, men mye skjer allerede nå. Her, i biblioteket, samles fremtidens fagarbeidere og ingeniører daglig fra byens barnehager og skoler — helt opp til videregående. Her økes interessen og senkes terskelen for det som lenge var den store, stygge ulven i vårt undervisningssystem: tall og teknologi.

Hvordan måle en mark?

Når Aftenposten er på besøk, lekes, leses og synges det for og blant de aller minste om hvordan man måler en mark og hvor mye større en av lærerne er enn barna. Og entusiasmen hos de 15 deltagerne er på topp. Årlig får nærmere 6000 barn og unge nyte godt av devotek/Bank1s omfattende tilbud.

En engasjert stab med daglig leder for Kongsbergs ungdomskontor, Kari-Ann Hellingsrud i spissen, forteller om hvordan barn og unge i ulike årsklasser får stimulert interessen for realfag. Læringen skjer først og fremst gjennom praktiske oppgaver, fra å koble strøm og elektronikk til å lage dataanimasjon, bygge solceller og smarte hus – ikke ved å pugge teori.

Lærer på ordentlig

- Noe av det fantastiske er at vi her også kan fremstille komponenter med de samme tredimensjonale data- og designverktøyene som byens egen industri bruker. Det setter oss i en særstilling og gjør de unge ekstra godt forberedt på å komme ut i arbeidslivet, påpeker lærer Hilde johnsen.

— Vi må bryte ned mytene om at det er så vanskelig med realfag. Ingen er ikke flinke i matte. Det hander om motivasjon, og om å oppleve og erfare hva faget kan brukes til i praksis, sier daglig administrerende direktør for selskapet Kongsberg Devotek AS, Per Håvard Kleven, som også har gått aktivt inn i rollen som pådriver for devotek/Bank1.