Standard & Poor’s (S&P) ­retter skarp kritikk mot ­euroledernes plan for å redde fellesvalutaen. De mener landene ikke tar grep om de grunnleggende ubalansene i eurosonen.

Eurolederne forsøkte gjennom helgen å snakke ned betydningen av at S&P fredag nedgraderte kredittverdigheten for ni av de 17 eurolandene. Italia, Spania, Portugal og Kypros ramlet ned to hakk på skalaen, mens Frankrike og Østerrike begge mistet sin gjeve AAA-rating, den høyeste mulige.

Prestisjenederlag

Særlig Frankrikes nedtur, landet som for første gang mistet sin AAA-rating etter 36 år, regnes som et stort prestisjenederlag for den politiske ledelsen i Paris. Frankrike avholder presidentvalg 22. april.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel svarte med å kreve raskere implementering av reglene for strammere pengebruk, med færrest mulige smutthull. Hun etterlyser dessuten en rask oppstart av Den europeiske stabilitetsmekanismen på 500 milliarder euro, som etter planen skal erstatte det midlertidige redningsfondet EFSF til sommeren.

«Selvutslettende»

Men resepten Merkel har skrevet ut for eurolandene får ikke gode skussmål fra S&P. Byrået mener eurolandene legger for lite vekt de økende ubalansene i handelen mellom landene – og forskjellen i konkurranseevne mellom Sør-Europa og euroens mest solide medlemmer. Og sparepolitikken kan slå helt galt ut, advarer de:

”Vi tror en reformprosess som er basert på stramme budsjetter kan bli selvutslettende i det innenlandsk etterspørsel faller i tråd med forbrukernes økende bekymringer for jobbsikkerhet og sin disponible inntekt og på dermed svekker landenes skatteinntekter”, het det i meldingen fra S&P sent fredag kveld.

Begrensede børsutslag

Der begrunnes nedgraderingene med fem punkter: Strammere kredittforhold, økte risikopremier for en stadig bredere gruppe låntagere, det samtidige forsøket på å redusere gjeld både blant myndigheter og husholdninger, svakere vekstutsikter og den langvarige uenigheten blant eurolederne om hvordan problemene skal løses.

Ryktene om nedgraderinger nådde markedene i Europa før stengetid fredag ettermiddag, men utslagene var relativt begrensede. Ifølge investeringsbanken JP Morgan Chase har det bare vært mindre utslag den påfølgende uken for de ni landene som siden 1998 har mistet sin AAA-rating.

Styrker Tyskland

Tyskland står igjen som det eneste eurolandet med en AAA-rating med stabile utsikter. Franske politikere, har snakket ned betydningen av sin trippel A siden S&P 5. desember varslet om at 15 av 17 euroland kunne bli nedgradert, forsøker igjen å holde masken. Statsminister Francois Fillon ber om at nedgraderingen ikke blir overdramatisert eller politisert.

— Ratingbyråene får ikke bestemme vår politikk, sier han.

Intet sjokk

DNB Markets’ sjeføkonom Øystein Dørum tror ikke det nødvendigvis blir store utslag når børsene åpner i dag, selv om meldingen ikke er noen god nyhet for markedene.

— Vi vet aldri og det er andre nyheter som kan komme inn i bildet. Det som kan gjøre at utslagene ikke blir dramatiske, er at noe ble tatt ut på fredag og det var varslet og ingen overraskelse for mange. Men det svekker ytterligere finansieringssituasjonen for dette stabiliseringsfondet når den nest viktigste garantisten får justert ned sin kredittrating.

— S&P virker bekymret for at Europa skal spare seg til fant?

— Det er noe vi sliter med å ha gode svar på. Landene har åpenbart levd over evne, vi skal 35 år tilbake i tid for å finne et fransk budsjett i pluss. De må sikte mot balanse i budsjettene på sikt. Men det er like klart at store kutt her og nå bare vil forverre situasjonen. Det er nettopp en av grunnene til at vi venter tilbakeslag i Europa i år.