• 701009 [Intens jakt på rømt laks(1)].jpg FOTO: BT

Rømt laks vinn innpass i elvane

Både i Vosso, Opo i Hardanger og Loneelva på Osterøy finn forskarane tydleg prov på etter at rømt oppdrettslaks har endra arvematerialet i laksestammane.