Politiet får kvinnerefs

Knapt fem prosent av politilederne i Hordaland er kvinner. - Hårreisende dårlig, sier Likestillingsombudet.

Publisert Publisert

BEKYMRET: Mangfoldskontakt Merethe Toppe i Politiets Fellesforbund er bekymret over den lave kvinneandelen blant politiledere i Hordaland. I bakgrunnen lokallagsleder Kjetil Rekdal. Foto: EIRIK BREKKE

  • Christian Nicolaisen
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

Selv om Norge utdanner stadig flere politikvinner, sliter Hordaland politidistrikt tungt med å få kvinner inn i lederstillinger.

Tillitsvalgt Merethe Toppe trodde knapt sine egne øyne da hun så distriktets egne tall: Kun tre av 63 politifaglige ledere med personalansvar er kvinner.

— Jeg hadde ikke forestilt meg at andelen kvinnelige ledere skulle være så lav i Hordaland. Det er bekymringsfullt, sier Toppe, som er mangfoldskontakt i Politiets Fellesforbund i Hordaland.

Politiet som suksesseksempel

Også Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) reagerer på den lave andelen kvinnelige politiledere i Hordaland.

— Det er hårreisende dårlig og gjenspeiler på ingen måte den virkeligheten dagens politi lever i. Som et minimum må man forvente at andelen kvinnelige ledere reflekterer kvinneandelen blant ansatte for øvrig, sier seniorrådgiver Ylva Lohne ved LDO.

I regjeringens likestillingsplan, som statsråd Audun Lysbakken la frem tirsdag, trekkes politiet frem som et lyspunkt:

«Et godt eksempel på at endring er mulig er politiet, der over 40 prosent av arbeidsstyrken er kvinner. Endringen fra mannsdominans til noenlunde kjønnsbalanse har skjedd over nokså få år, og den nye arbeidsstokken er blitt en ressurs for politiet», heter det i planen.

Likevel har bare fire politidistrikter så langt nådd målet om 20 prosent kvinnelige ledere i politistillinger innen 2013.

Må ønske kvinner

Ylva Lohne ved LDO mener en tydelig rekrutteringsprofil er viktig for å øke kvinneandelen i mannsdominerte bransjer.

— Første bud er at arbeidsgiver anerkjenner problemet og virkelig ønsker seg flere kvinner i ledelsen. Så må man oppfordre kvinner til å søke disse stillingene. Forskning viser at kvinner i større grad enn menn trenger slike oppfordringer før de velger å søke, sier Lohne.

- Vil ta tid

Politimester Geir Gudmundsen i Hordaland vedgår at kvinneandelen blant hans ledere ikke er så høy som ønsket. I hans egen ledergruppe, som består av de øverste lederne for politidistriktets ulike enheter, sitter kun to kvinner. Ingen av dem har politiutdanning.

— Vi jobber stadig med å legge forholdene til rette for å få flere kvinner inn i lederstillinger. Men det er et arbeid som tar tid, sier Gudmundsen.

Blant tiltakene er et eget lederkandidatprogram for politiutdannede kvinner.

— Fem kvinner er i gang med det nå, de får tett oppfølging og påfyll som gjør at de vil være godt kvalifiserte når de søker på lederstillinger, sier Gudmundsen.

Nei til kvotering

Tillitsvalgt Merethe Toppe i PF Hordaland mener at politiet mister noe av mangfoldet ved at såpass få kvinner sitter i ledende stillinger. Hun tror imidlertid ikke at kjønnskvotering er veien å gå.

Mangfoldskontakt Merethe Toppe tror imidlertid ikke at kvotering er veien å gå for å få flere kvinnelige politiledere.

— Det tror jeg ikke kvinner ønsker selv engang. Vi vil ha de best kvalifiserte lederne, uavhengig av kjønn, sier Toppe.

Hun mener kvinnene selv må ta noe av ansvaret for at så få av dem er politiledere i Hordaland.

— Kvinner må kanskje tørre litt mer, og aktivt søke på stillinger som blir lyst ut. Der har vi en liten vei å gå, sier hun.

Andel kvinnelige ledere per 31. oktober 2011.

   Polititjeneste- mannsstillinger Jurist- stillinger Sivile stillinger Totalt
Totalt 17 % 26 % 57 % 21 %
Oslo politidistrikt20 %34 %58 %23 %
Østfold politidistrikt12 %28 %62 %17 %
Follo politidistrikt21 %40 %71 %25 %
Romerike politidistrikt15 %44 %67 %20 %
Hedmark politidistrikt10 %20 %85 %18 %
Gudbrandsdal Politidistr9 %0 %50 %10 %
Vestoppland politidistr16 %100 %67 %19 %
Nordre Buskerud politid17 %33 %44 %19 %
Søndre Buskerud pd13 %40 %57 %20 %
Asker og Bærum pd31 %75 %70 %39 %
Vestfold politidistrikt17 %14 %73 %21 %
Telemark politidistrikt16 %59 %86 %23 %
Agder politidistrikt12 %14 %50 %14 %
Rogaland politidistrikt17 %15 %44 %20 %
Haugaland Sunnhordland pd 19 % 20 % 76 % 25 %
Hordaland politidistrikt 11 % 28 % 62 % 18 %
Sogn og Fjordane pd 14 % 0 % 50 % 16 %
Sunnmøre politidistrikt8 %0 %40 %10 %
Nordmøre og Romsdal pd11 %25 %80 %19 %
Sør-Trøndelag politidistr17 %0 %46 %18 %
Nord-Trøndelag PD11 %0 %75 %13 %
Helgeland politidistrikt15 %50 %80 %21 %
Salten politidistrikt23 %25 %20 %23 %
Midtre Hålogaland politid15 %33 %50 %17 %
Troms politidistrikt15 %25 %50 %20 %
Vestfinnmark PD7 %0 %67 %11 %
Østfinnmark PD8 %33 %67 %13 %
Grensekommissariatet0 %0 %100 %100 %
KRIPOS30 %20 %53 %31 %
Politihøgskolen28 %30 %40 %30 %
Økokrim38 %22 %55 %36 %
Utrykningspolitiet8 %0 %100 %18 %
PDMT18 %0 %38 %32 %
Politiets utlendingsenhet17 %50 %48 %30 %
Namsfogden i Oslo0 %0 %57 %57 %
Publisert
Takk for at du leser BTIkke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis.
Bli abonnent
BT anbefaler

Skyss ringes ned av fortvilte kunder. Slik svarer busselskapet.

Når tar streiken slutt? Dekker Skyss taxi? Og får man penger hvis man har betalt for månedskort? Skyss svarer.

LES SAKEN

Sakene flest leser nå

  1. Smitte på fly og skip til Bergen

  2. Tidligere KrF-ere danner nytt sentrumsparti med Geir Lippestad: – KrF er tapt

  3. «Det nye partiet Sentrum var kanskje det siste denne valkampen hadde bruk for»

  4. Erna Solberg mente hun burde tørke av seg oljen. Her svarer klimaaktivisten fra Sotra.

  5. – Jeg tror ikke folk skjønner hvor smittsomt korona er

  6. Undersøker «alvorlig hendelse» med nordsjø­helikopter

  1. Jobb og karriere