• NY STRATEGI: Fem bransjer får Arbeidstilsynets falkeblikk over seg de neste årene. Her er direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet (t.h.) sammen med regiondirektør Kari Anne Birkeland i region vest. FOTO: andrea strømmen

Disse bransjene må passe seg

Arbeidstilsynet skal de neste årene gå tungt inn i fem nye bransjer for å avdekke ulovlige arbeidsforhold.