Det opplyser Widerøe-ledelsen til Aftenposten.no.

— SAS-konsernet har idag undertegnet en avtale om salg av 80 prosent av aksjebeholdningen i Widerøes Flyveselskap AS til en investorgruppe bestående av Torghatten, Fjord1 og Nordland Fylkeskommune. SAS kommer til å beholde 20 prosent av aksjene i Widerøe men har som mål å avhende hele eierskapet i Widerøe i løpet av 2016, skriver SAS i enbørsmelding.

Det vestlandsbaserte fergeselskapet Fjord1 har ruter over det meste av landet. Torghatten er et av landets største transportkonsern innenfor ferge, hurtigbåt og buss, med en årlig omsetning på ca.3,4 milliarder kroner.

— Salget av Widerøe er et viktig skritt i forbedringen av SAS' finansielle posisjon, inkludert en betydelig reduksjon av SAS' gjeldsgrad. SAS kommer etter transaksjonen til å ha et fortsatt kommersielt samarbeid med Widerøe som en viktig regional partner for SAS, skriver det nordiske flyselskapet.

Det som sannsynligvis er de nye eiernes felles holdingselskap, WF Holding AS (WF er Widerøs flyselskapskode),ble registrert i Brønnøysundregistrenei dag, fredag 3. mai.

Eierskapet i dette selskapet, som nå vil eie 80 prosent av Widerøe, er ifølge Nyhetsgrafikk fordelt med 51 prosent i Torghatten, 34 prosent i Fjord1 og 15 prosent i Nordland fylkeskommune.

Styrker SAS-regnskapet kraftig

Syv fly av typen Dash Q400, som SAS frem til nå har leid ut til Widerøe, inngår i transaksjonen.

— Lånene koblet til disse flyene kommer til å overføres til Widerøe. I tillegg har tre Dash Q400-fly blitt solgt fra SAS til Widerøe som er solgt videre til et leasingselskap, skriver SAS ibørsmeldingen.

SAS kommer til å få omtrent 2 milliarder svenske kroner i forbindelse med salget av Widerøe, inkludert eierskifte for de nevnte flyene, og inntil 2,3 milliarder svenske kroner ved full avhending i 2016, skriver selskapet videre.

Dermed vil gjelden i SAS reduseres med tilsvarende beløp.

— Vi kommer ikke til å legge om driften. Widerøe vil fremstå akkurat som før, sier konsernsjef Brynjar Forbergskog i Torghatten.

Han sier til Aftenposten at han håper at de ansatte kan komme med på eiersiden.

— Vi har hatt ansatte med på eiersiden i Torghatten og har bare positive erfaringer med det, sier Forbergskog.

— Effekten av nye regler for regnskapsføring av pensjonsforpliktelser vil med disse transaksjonene reduseres med omtrent 1 milliard svenske kroner, til omtrent 6,9 milliarder svenske kroner, skriver selskapet.

Widerøe-ansatte kan bli eiere

— Dette er en god nyhet for landsdelen som er avhengig av et solid selskap til å trafikkere kortbanene. Ikke minst er det en god nyhet for de ansatte i Widerøe, sier fylkesrådsleder Odd Eriksen (Ap) i Nordland i en pressemelding.

— Det har vært en veldig ryddig prosess og Torghatten fortjener ros for å ha gjennomført den på en god og profesjonell måte. De har gått inn i denne saken med stor kraft og sikrer at hovedkontoret for Widerøe blir i landsdelen og Bodø, sier Eriksen i pressemeldingen.

Fylkeskommunen opplyser også om at ansatte i Widerøe vil bli gitt mulighet til å kjøpe seg inn som eier ved at fylkeskommunens andel blir redusert.

SAS-aksjen stiger omtrent 3 prosent, til 14,25 svenske kroner på Stockholm-børsen etter meldingen.

Nordland fylkeskommune ledes av en fylkesregjering med Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig folkeparti. Høyre-politiker Magun Ebbesen sier til Aftenposten.no at Fylkeskommunen har vært interessert i en slik avtale siden SAS la Widerøe ut for salg.

Høyre i nord er fornøyd

Høyre stiller seg bak kjøpet, som sørger for at Nordland fylkeskommune blir medeier i et flyselskap.

— Et flyselskap og den aktiviteten som Widerøe har er veldig viktig i nord. For Nordland fylkeskommune og Høyre var det viktig å sikre eierinteressene i nord, også med tanke på hovedkontoret som er i Bodø.

- Du er ikke redd for at det blir et tapsprosjekt, da?

— Det tror jeg nok ikke. Det er dyktige eiere vi er i lag med. Vi er bare en liten eier i det her, i forhold til de to andre aktørene, som kan dette med transport.

Administrerende direktør Lars Kobberstad i Widerøe er fornøyd med nye eiere.

— Dette er nasjonale aktører med lang erfaring i å bygge infrastruktur og tilby transport i Norge, og dette er eiere som vet hvor viktig det er å tilby kvalitet og forutsigbarhet i tjenestene sine. Med flere eiere sikres også en finansiell soliditet i eierskapet av Widerøe, sier Kobberstad i en pressemelding.

SAS har i flere måneder vært ute etter en kjøper til datterselskapet, og flere interessenter har vært på banen. Blant disse, den finske avdelingen av flyselskapet Flybe, Torghatten, en gruppe ansatte og Braathens-arving Per G. Braathen.