• MÅ SVARE PÅ KRITIKK: Deloitte har gjennomført en selskapskontroll av Business Region Bergen. Her blir blant annet pengebruken i forbindelse med kampanjen «Vekstlandet» kritisert. Administrerende direktør Ole Hope ble ansatt i sommer, og synes det er vanskelig å kommentere de beslutningene som ble tatt rundt kampanjen før han begynte. FOTO: Hommedal, Marit

Etterlyser pengekontroll

Halvparten av prosjektmidlene til Business Region Bergen brukes på kampanjen «Vekstlandet». Ressursbruken kritiseres i ny granskingsrapport.