Forsinkes av kommunen

Lang ventetid på gravetillatelse er ett av problemene for BIR.