• AVVISER KRITIKKEN: Konserndirektør Øystein Michelsen i Statoil. FOTO: TOR HØVIK

Avviser at Statoil ikkje lærer av feil

Trass Petroleumstilsynets flengande kritikk for manglande læringsevne, meiner konserndirektør Øystein Michelsen i Statoil at statistikken viser det motsette.