Tøft for Bergen Group

Lav kapasitetsutnyttelse i deler av virksomheten ga Bergen Group et svakt resultat på minus 39 millioner kroner i 3. kvartal.