Vil tappe distriktssuksess

NSB vil ikke lenger se på at inntektene fra Flåmsbana skal brukes til turistvikling i Sogn.

ER BLITT EN MILLIONBEDRIFT: NSB ga fra seg driftsansvaret for underskuddsforetaket Flåmsbana i 1997. Nå er jernbanedriften blitt en turistmagnet, og NSB vil ha driftsansvaret tilbake. FOTO: HELGE SUNDE

Det er et aldri lite paradoks som utkjemper seg i den vesle vestlandskommunen Aurland i disse dager. På den ene siden står statlige SIVA — som i 1997 gikk inn med midler for å få fart på reisedestinasjonen Flåm. På den andre siden står statlige NSB, som i 1997 overlot ansvaret til blant annet SIVA med å drive banen videre.

I løpet av disse 15 årene har prosjektet utviklet seg fra et underskuddsforetak til en millionbedrift. Alle pengene har frem til i dag blitt reinvestert i reisedestinasjonen. Men det blir det nå slutt på

— Det som har skjedd overrasker oss. Betingelsene fra NSB er svært vanskelig å betjene. Vi er redd for at den lokale kompetansen og markedet skal begynne å forvitre som følge av dette, sier Harald Kjelstad, administrerende direktør i statlige SIVA.

Han sparer ikke på superlativene når han skal beskrive utviklingen i Flåm.

— Det er det mest vellykkede reiselivsprosjektet i Norge de siste 15 årene.

Vil ikke dele overskuddet

NSB eide de første tre årene etter oppstart 49 prosent av driftsselskapet til Flåmsbana. Men på slutten av 1990-tallet gikk jernbanelinjen dårlig, og NSB trakk seg ut som eiere i 2000. Inn kom Aurland kommune og Aurland Sparebank, og sammen med SIVA etablerte de Aurland ressursutvikling AS.

Det nye foretaket er blitt en suksess. Passasjertallet har siden 1997 steget fra rundt 350.000 til knappe 650.000, noe som har gitt klingende mynt i kassen. De siste seks årene har Aurland Ressursutvikling hatt et overskudd på 130 millioner kroner. Bare i fjor tjente selskapet 30 millioner kroner.

Ved årsskiftet gikk avtalen mellom partene ut. NSB varslet tirsdag at de vil drive Flåmsbana videre alene, etter at forhandlingene med Aurland ressursutvikling ikke førte frem.

— Vi har ikke mer å gi i forhold til motparten, sier Haakon Myhre, kommunikasjonsrådgiver i NSB.

— Betyr det at de pengene som tjenes på den strekningen fremover vil gå til NSB?

— Ja, det gjør det.

Ville ut av Flåm

Etter hva Bergens Tidende erfarer innebærer den nye avtalen med NSB at Aurland ressursutvikling vil sitte igjen med under ti prosent av den totale omsetningen på banen. De siste årene har omsetningen vært på rundt 90 millioner kroner.

— Vi ser for oss en sterk utvikling i dette området, men da må pengene reinvesteres. Med denne avtalen vil det nesten ikke bli penger igjen lokalt, sier Kjelstad i SIVA.

— Er det et paradoks at SIVA, som er et statlig selskap for næringsutvikling i distriktene, investerer i turistdestinasjonen Flåm, mens statlige NSB tapper samme prosjekt for overskuddet?

— Det som skjer nå overrasker oss. NSB var i 1997 på vei til å legge ned Flåmsbana. Så ble vi enig om at Aurland ressursutvikling skulle drive markedsføring, kommunen bygde cruisekai, mens SIVA ordnet med Fretheim hotell, forteller Kjelstad.

NSB har i forhandlingene med Aurland Ressursutvikling lovet at de vil oppgradere materiellet på linjen. Prislappen på dette er usikker, men BT får opplyst at rundt 100 millioner kroner er en mulig kostnad. Pengene skal hentes fra drift av Flåmsbanen. Med et overskudd i Aurland Ressursutvikling i fjor på over 30 millioner kroner, betyr det trolig at summen kan dekkes inn i løpet av en femårsperiode.

Beskylder NSB for diktering

Ivar Bjarne Underdal, styreleder i Aurland ressursutvikling, reagerer på måten NSB har gått frem på i saken.

— Vi ønsker et regime som fortsatt sikrer utvikling i regionen, og som gjør at både vi og NSB tjener på det. NSB har derimot brukt eneretten sin til å kjøre tog til ensidig å diktere betingelsene, sier Underdal, som mener NSB trekker inn overskuddet for å kunne bruke de andre steder i landet.

NSB gikk i fjor med et overskudd på 1181 millioner kroner. Konsernsjef Geir Isaksen har varslet at overskuddet skal brukes til å investere i flere tog og flere busser. NSB har tidligere signalisert at de på jernbanefeltet vil prioritere Østlandet.

Aurland ressursutvikling AS skal svare på NSBs avtaleutkast i ettermiddag. Harald Kjelstad i SIVA ber NSB besinner seg.

— Vi håper SIVA og NSB, som begge er statlige selskaper, kan klare å utvikle fellesskapet. Vårt syn er at her må det legges igjen penger regionalt, sier Kjelstad.

Avviser flere forhandlinger

Ingen i NSBs ledelse ønsker å uttale seg om saken til Bergens Tidende. Fra kommunikasjonsrådgiver Haakon Myhre får vi følgende uttalelser.

— Ledelsen i NSB og Aurland ressursutvikling (ARU) har sittet i forhandlinger i lang tid. Vi ble enig om et avtaleutkast, men da det kom på bordet så ville ikke ARU være med på det avtaleutkastet, sier Myhre.

- Har NSB bestemt innholdet i avtalen?

— Det er NSB som har opp punktene i avtaleutkastet.

- Kan du si hvordan inntektsfordelingen i avtalen er?

— Nei. Det er en forretningsmessig avtale.

Myhre avviser at det blir nye forhandlinger hvis ikke partene blir enige.

— Vi har ikke mer å gi i forhold til dette.

- Enkelte vil hevde at det er lokale krefter sammen med SIVA som har skapt suksessen i Flåm. Skummer NSB nå fløten av det gode arbeidet?

— NSB har vært bedriftsleverandør i mange år. NSB trakk seg ut av Flåm Utvikling og lot dem selv håndtere eventuelle inntekter. Vi har stor respekt for alt det arbeidet som har vært gjort i den perioden. NSB har ingen intensjon om å skumme fløten og sette det lokale reiselivet på benken. Vi ser også at dette er et samspill som må til for å skape gode attraksjoner i Flåm. Hvordan dette praktisk skal løses og finansieres er en diskusjon som har pågått i NSB og Aurland ressursutvikling parallelt i denne forhandlingene.

- Harald Kjeldstad i statlige SIVA sier at med denne avtalen vil det nesten ikke bli penger igjen i Aurland?

— Nettopp. Da må SIVA svare på det. Dette kjenner ikke vi oss igjen i.