De fleste arbeidstakere har ikke peiling på hva de får utbetalt av forsikringsselskapet om de blir syk eller ufør. Nå lager selskapene portaler som gir svarene.

— Personforsikringene som arbeidsgiver betaler for sine ansatte er verre å forstå enn pensjoner, sier direktør Tone Haugervåg Hjulstad, som har vært ansvarlig for utviklingen av den nye portalen til Tryg.

Hun hadde selv problemer med å finne ut hva hun, eller hennes nærmeste, ville fått ved sykdom, uførhet eller død, før det nye verktøyet var på plass.

— De økonomiske ytelsene er avhengige av en rekke individuelle forhold som alder, sivil status og barn. Og dessuten vilkårene i den forsikringsordningen arbeidsgiveren har betalt for.

Viktigere enn kaffe

Haugervåg Hjulstad konstaterer at det til dels er ufattelig liten oppmerksomhet om disse ordningene, sett i forhold til hvor viktige de kan være.

— Folk er gjerne opptatt av om den nye arbeidsgiveren byr på gratis kaffe, men sjekker ikke hva man får utbetalt hvis man blir invalid eller dør, sier hun.

Folk er gjerne opptatt av om den nye arbeidsgiveren byr på gratis kaffe, men sjekker ikke hva man får utbetalt hvis man blir invalid eller dør Tryg-direktør Tone Haugervåg Hjulstad

Akkurat samme erfaring har konkurrenten If, som nå i sommer har laget en tilsvarende portal. I disse dager tilbyr de den til sine bedriftskunder.

— Disse forsikringene sjekkes først når ulykken har inntruffet, sier kommunikasjonsrådgiver i If, Sigmund Clementz.

Noe er lovpålagt

Alle arbeidsgivere er lovpålagt å ha en yrkesskadeforsikring for sine ansatte på et visst minimumsnivå. Denne gir erstatning ved arbeidsulykker og yrkessykdommer, for eksempel skade som skyldes helsefarlige stoffer.

I tillegg har mange bedrifter sykeforsikring som dekker annen sykdom enn yrkessykdom. Svært mange har også ulykkesforsikring og gruppelivsforsikring. Disse gir engangsutbetalinger ved varige skader, uførhet og død.

Millioner av kroner

Portalen som Tryg og If har utviklet, gir svar på hva de ansatte hos deres bedriftskunder vil få utbetalt om ulykken skulle ramme. For mange dreier det seg om flere millioner kroner, dersom man blir 100 prosent ufør eller dør.

Tone Haugervåg Hjulstad mener at flere arbeidstakere burde sjekke forsikringsvilkårene til den nye arbeidsgiveren når de skifter jobb, på samme måten som man sjekker pensjonsordningen.

— Det er store forskjeller på ordningene. Og i tider med stadige innsparinger hos mange bedrifter, kuttes det også i disse forsikringsordningene. Og det som gjerne ryker først er dekning av forhold som er minst knyttet til jobb, sier Tryg-direktøren.

Dobbelforsikret

Generelt er det slik at arbeidstakerne med de beste pensjonsordningene også er best forsikret mot sykdom, ulykker og død.

— Hva med dem som er dobbelforsikret med individuelle forsikringer i tillegg til den arbeidsgiveren betaler?

— De får også dobbel utbetaling. Problemet er imidlertid de som tror de er godt forsikret, og som først oppdager det motsatte når de trenger det som mest, sier Haugervåg Hjulstad.

Sigmund Clementz i If mener bransjen må ta selvkritikk på det lave bevissthetsnivået knyttet til disse forsikringene.

— Bransjen har brukt altfor komplisert jusspreik i sin kommunikasjon med kundene. Men dette jobber vi nå knallhardt med å forbedre, sier Clementz.

Ut på intranettet

Portalene til Tryg og If gjøres tilgjengelig for deres bedriftskunder.

— Men for at de ansatte i disse bedriftene skal få noen glede av den, er vi avhengig av at bedriftene gjør den tilgjengelig på sine intranettsider eller på annen måte. Det er det stadig flere som gjør, men slett ikke alle, sier direktøren.

Frende Forsikring har ikke etablert noen slik portal ennå.

— Men vi har det på tegnebrettet, for vi ser at dette er viktig for kundene, sier markedsdirektør i Frende, Birgitte Sørheim.