• UFRIVILLIG EIENDOMSBARON: Ole Sunde kikker på kartene til eiendommene som han aldri har sett - og ikke vil se. FOTO: JONN KARL SÆTRE, KVINNHERINGEN

Ole har tre eiendommer mot sin vilje