I en årrekke har lokalmiljøet på Ammerud og Grorud kjempet og protestert mot Huken — pukk- og asfaltverket på grensen til Lillomarka i Groruddalen.

Nå kan de slippe jubelen løs.

Torsdag var det ekstraordinær generalforsamling i Oslo vei AS, det kommunale selskapet som driver pukkverket. Her instruerte byråd Hallstein Bjercke (V) selskapet til å avvikle sine aktiviteter i Huken innen 31. desember 2014.

En arbeidsgruppe skal sammen med bydelen og lokale organisasjoner utrede muligheter for etterbruk av området i tråd med markalovens formål.

Går glipp av store verdier

Oslo Vei AS har i utgangspunktet avtale om å drive i Huken frem til 2021, men har lansert planer om å utvide pukkverket med 190 mål og forlenge driften til 2052. Planene ville medført at Oslo vei sprengte seg ca. 600 meter lenger inn i Lillomarka.

Oslo vei har argumentert med at steinen på Huken er spesielt egnet til asfalt, og at Oslo, ved å si nei til en utvidelse, går glipp av store naturressurser de ellers må kjøpe inn fra andre virksomheter. Bystyret har likevel valgt å si nei til en utvidelse.

Har fått ny styreleder

— Vi mener vi har funnet et godt balansepunkt mellom lokale interesser og økonomiske interesser, skriver byråd Hallstein Bjercke i en pressemelding.

— En avviklingsperiode på 2,5 år gir mulighet til å gjennomføre en kontrollert og forsvarlig avvikling som i størst mulig grad ivaretar selskapet, de ansatte, kunder og Oslo kommune som eier, fremholder Bjercke.

Oslo veis nye styreformann, Kyrre Olaf Johansen, får nå i oppdrag å lage en avviklingsplan for pukkverket. Denne planen skal legges frem innen 31. desember 2012.