Som ventet valgte Norges Banks hovedstyre, ledet av visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad, å holde styringsrenten uendret onsdag ettermiddag.

– Det går fortsatt godt i norsk økonomi, men inflasjonen er lav. Ute er veksten svak og rentene er svært lave, sier han.

— Problemene er ikke løst

— Usikkerheten er fortsatt stor. De underliggende problemene i Europa er ikke løst. Kapaistetsutnyttelsen i norsk økonomi er trolig over normalt nivå. Husholdningenes gjeld vokser fortsatt raskere enn inntekten, og boligprisene vokser fortsatt, sier Qvigstad på pressekonferansen.

Norges Bank varslet i juni at neste renteøkning vil skje en eller annen gang mellom desember og neste sommer. Qvigstad opplyser at hovedstyret ikke har sett noen grunn til å endre disse utsiktene.

- Vi vurderte ikke andre alternativer. Det er en vanskelig situasjon internasjonalt. Sånn sett står vi overfor vanskelige avveininger. Men dette var som forventet, og omtrent som i juni. Derfor var det lett å beslutte uendret rente i dag, sier Qvigstad.

Det var på forhånd svært få som ventet noe annet enn uendret rente.

— Etter den pengepolitiske rapporten i juni har de utenlandske terminsrenter falt, spesielt i Europa. Samtidig er kronekursen nå noe sterkere enn Norges Bank forventet i juli. Dette trekker i retning av lavere renter. Til gjengeld er den økonomiske vekst i Norge fortsatt sterk, oljeprisen er høy, og forbruksveksten er solid, skriver analytikerne i Danske Bank i en rapport.

Lave renter en god stund fremover

Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) tar rentebeslutningen til etterretning og uttaler at «den er i tråd med de signaler banken ga i den pengepolitiske rapporten fra juni».

— Usikkerheten om utviklingen i euroområdet er stor. Det er utsikter til lav vekst, og arbeidsledigheten har bitt seg fast på et høyt nivå. Samtidig sliter flere land med store budsjettunderskudd og høy statsgjeld og må stramme inn i budsjettpolitikken de neste årene. Det forventes at styringsrentene hos våre handelspartnere vil bli holdt lave en god stund fremover, sier finansministeren i uttalelsen.

Han påpeker imidlertid at dagens rente er unormalt lav, og at den vil stige til mer normale nivåer.

— Det er viktig at husholdningen tar høyde for dette når de vurderer låneopptak til kjøp av hus og bil. Også bankene har et ansvar her, sier Johnsen.