Ifølge den svenske avisen Dagens Industri har regjeringene i Norge, Sverige og Danmark bedt EU om å godkjenne at de gir statlig garanti for milliardlån til SAS.

Det norske Nærings— og handelsdepartementet har ingen uttalelser å komme med i denne saken nå, opplyser de til Aftenposten.no.

Advokat Dag Sørlie Lund, som har konkurranserett og EU/EØS som spesialfelt, mener dette helt klart vil være statlig støtte, men at det likevel kan bli godkjent i EU.

— I utgangspunktet ser dette helt klart ut til å utgjøre statlig støtte. Sånn sett kan det være problematisk. Det er uansett en slags statsstøtte som et annet flyselskap ikke får. Men det finnes muligheter, litt avhengig av hvordan de gjør det, sier Lund, som er advokat i Steenstrup Stordrange, til Aftenposten.no.

Måtte kutte

Lund viser til at både Air Malta og Czech Airlines i løpet av de siste månedene har fått støtte til restrukturering, og at EU har gransket og godkjent støtten i begge tilfellene. Begge disse selskapene måtte dokumentere omfattende planer for å redusere kapasiteten og salg av eiendeler for å få støtten godkjent.

SAS varslet i forrige uke at de skal gjøre mye av det samme for å få forlenget sine lån: Kutte kostnader med 2,6 milliarder kroner og selge eiendeler for like mye.

Czech Airlines varslet i mai 2010 at et statlig, tsjekkisk selskap ville gi flyselskapet lån på 100 millioner euro (tilsvarende 730 millioner kroner) med mål om å restrukturere flyselskapet.

Godkjent i Tsjekkia

I forbindelse med det statlige lånet måtte Czech Airlines legge frem en omfattende plan for å restrukturere selskapet. Dette innebar blant annet at flyselskapet solgte fly, reduserte kapasiteten (frakter færre passasjerer) og kvittet seg med attraktive landingsrettigheter på europeiske flyplasser.

Slike rettigheter kan være verdt mye penger, og kan nå kjøpes, selges og stilles som sikkerhet for lån.

EU-kommisjonen åpnet en granskning av støtten i februar i fjor fordi kommisjonen var i tvil om planen ville gjøre flyselskapet levedyktig uten at konkurransevilkårene ble forstyrret utilbørlig mye.

EU-kommisjonen valgte for knappe to måneder siden å godkjenne støtten. Selskapet har, akkurat som SAS, vært i krise i mange år.

— Kommisjonens granskning kom frem til at restruktureringsplanen, som strekker seg over fem år, er basert på realistiske anslag og bør gjøre Czech Airlines levedyktig igjen innenfor en fornuftig tidsramme. Kommisjonen konkluderer med at den foreslåtte kapasitetsreduksjonen, salg av fly og avhendelsen av landingsrettigheter ved europeiske flyplasser vil unngå alle ulovlige forstyrrelser av konkurransen, skriver kommisjonen.

— Dessuten vil Czech Airlines bidra i tilstrekkelig grad til kostnadene med å restrukturere, ved at de selger underselskaper, fly og andre eiendeler, i tillegg til å sikre private banklån for å leie fly, skriver kommisjonen.

Godkjent på Malta

For Air Maltas del var det snakk om en ren innskytning av friske penger - ikke lån.

— Etter en dyptgående granskning har EU-kommisjonen konkludert med at støtte på 130 millioner euro (tilsvarende 950 millioner kroner) til det statseide flyselskapet Air Malta, i forbindelse med en restrukturering, er i tråd med EUs regler for statsstøtte, skriver EU-kommisjonen.

Også Air Malta la frem en betydelig restruktureringsplan i forbindelse med statsstøtten, hvor flyselskapet både reduserte kapasiteten og solgte unna eiendeler.

— Dessuten vil Air Malta bidra til kostnaden med å restrukturere, ved å selge eiendom og andre eiendeler, i tillegg til å sikre seg et privat banklån, skriver kommisjonen.

Tidkrevende

— Det er vanskelig å sammenligne med SAS. Hvis kommisjonen tror at SAS' planer om kutt og salg kan få selskapet opp på bena, så virker det som om de har vært villige til å godta dette i andre, lignende tilfeller, sier advokat Lund.

Men en godkjennelse fra EU kan ta tid.

— Begge disse sakene ble etterforsket grundig før de ble godkjent. Det kan altså ta noe tid før det blir endelig avklart om støtten er forenlig med EUs statsstøtteregler eller ikke, presiserer Lund.

SAS har fått løfte om forlengelse av lån fra seks banker, men de krever at regjeringene garanterer for lånene. Regjeringene skal ha gått med på å gi en slik garanti, men har bedt EU om å vurdere om dette er utilbørlig statsstøtte, skriver di.se.

Garantien innebærer at den norske, svenske og danske staten betaler tilbake lånene dersom SAS går konkurs.