— Vi må holde pusten i fem år eller mer, sier Merkel.

Ifølge henne er en del av problemet at mange investorer ikke har tillit til at europeiske ledere vil holde løftene sine.

— Vi må være strenge for å overbevise verden om at det er lønnsomt å investere i Europa, sier Merkel.

Tyskland har i lang tid tatt til orde for harde budsjettinnstramninger for å få bukt med gjeldsproblemene i eurosonen.

Andre land, deriblant Frankrike, mener det er nødvendig å gi staten mer armslag for å stimulere til vekst.