Atomkonferanser kan brukes til å hjelpe et teleselskap i vanskeligheter.

President Barack Obamas advarsler til Nord-Korea har dominert nyhetene fra det internasjonale toppmøtet om atomsikkerhet i Seoul. Obama vil ikke ha noe av at nordkoreanerne går til prøveutskyting av en langdistanserakett.

Lyses ut på nytt

Men i konferansesalen, der ledere for 50 land er samlet, byr det seg også anledning til å snakke om helt andre emner. Aftenposten fikk i går bekreftet at statsminister Jens Stoltenberg hadde tatt opp Telenors problemer i India med sin indiske kollega Manmohan Singh.

Telenor risikerer å tape mange milliarder på sitt eierskap i Uninor/Unitech Wireless, et mobilselskap som er fratatt lisensen etter en langvarig korrupsjonssak og avgjørelse i Høyesterett.– Jeg understreket overfor statsminister Singh at jeg respekterer konklusjonene i Høyesterett i India. Men når disse lisensene nå skal utlyses på nytt, var jeg opptatt av at utlysningen må få en utforming som er forutsigbar og rettferdig for Telenor og andre selskaper som har mistet sine lisenser, sier Stoltenberg.

Han tok selv initiativet til møtet med Singh.

– Vi var innom flere temaer, blant annet det tosidige forholdet mellom Norge og India. Det er godt. Men så kom altså også Telenor-saken opp.

– Hva sa Singh?

– Han kjente saken godt, sier Stoltenberg, uten å utdype.

Indisk presse brakte i 2009 store overskrifter om mulig korrupsjon ved tildeling av lisenser til mobilselskaper. En tidligere teleminister ble trukket inn i saken, som også utviklet seg til en stor sak i indisk politikk.

«Indirekte rammet»

Under møtet var Stoltenberg opptatt av å få frem at ingen har anklaget Telenor for å ha stått bak noe ulovlig. Men Telenor ble indirekte rammet da eiendomsselskapet Unitech, den største medeieren i mobilselskapet, fikk korrupsjonsmistanker rettet mot seg.

– Jeg sa at Telenor er en langsiktig investor i India. Jeg nevnte at selskapet har levert gode tjenester i Bangladesh og andre land i Asia. Det handler om store verdier for Norge, og det er naturlig for meg å støtte norske bedrifter i utlandet. Jeg gjør det ofte, sier Stoltenberg.