• LAGER-PROFESSOR: - I prinsippet kan vi sette en professor til å jobbe på et lager. Jeg er åpen for at Nav kanskje bør praktisere dette strengere enn i dag, sier Bjørn Gudbjørgsrud, direktør for Navs 19 fylkeskontorer. FOTO: nyebilder.no

Nav: - Bør kanskje være strengere

Nye toner fra Nav: De mener arbeidsledige i større grad må godta å flytte på seg - og akseptere å jobbe med ting de ikke er utdannet til.