Det dreier deg om skinnesystemet «365+ sända», modelltype 70 og 114. IKEA ber kunder som har dette systemet med leverandørnummer 21338 og datostempel mellom 1134 og 1208 om å slutte å bruke det umiddelbart.

Tilbakekallingen blir gjennomført på grunn av en defekt jordkobling som kan føre til elektrisk støt. IKEA påpeker at det ikke er mottatt rapporter om slike hendelser i forbindelse med bruk av systemet. (©NTB)