Studentene ved Universitetet i Tromsø (UiT) er aller verst når det kommer til strykprosent. Her stryker hele 9,4 prosent av studentene. Det skriver aftenbladet.no.

Tallene kommer fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH), og viser strykprosenten fra 2011.

Universitetet i Stavanger (UiS) og NTNU i Trondheim kommer på henholdsvis 2. og 3. plass.

Sammenlignet med året før er det NTNU som gjør det største hoppet på listen. Strykprosenten der har sunket med med 0,9 prosentpoeng. Universitetet i Stavanger er stedet med den mest negative utviklingen, her har strykprosenten økt med 0,5 prosentpoeng fra året før.

Universitetet i Bergen (UiB) har lavest strykprosent totalt sett. Her stryker «kun» 4,8 prosent av studentene.

— Ønsker å forbedre oss

Aftenbladet poengterer at UiS siden 2006 har vært på topp tre over norske universitetet med mest stryk.

Rektor ved UiS, Marit Boyesen, sier at de ikke tar lett på disse tallene.

— Vi ønsker absolutt ikke å være der vi er nå, men samtidig så er det et signal om at vi stiller krav til studentene. Vi ønsker å forbedre oss gjennom kontinuerlig fokus på kvalitet i studiene, legge til rette for god undervisning og tettere oppfølging av studentene. Samtidig oppfordrer vi til studentene om å øke egeninnsatsen, sier rektoren.

Strykprosenten er et av flere forhold som blir belyst i Tilstandsrapport for høyere utdanning 2012, en årlig rapport fra Kunnskapsdepartementet (KD) som belyser situasjonen i universitets— og høyskolesektoren og ser på utviklingen over tid.

Flere vil studere

Tilstandsrapporten viser også at flere vil studere, og at stadig flere avlegger en doktorgrad. Andelen som faller fra underveis i studiene har imidlertid vært ganske stabil de siste ti årene.

Blant studentene som etter planen skulle ha fullført bachelorgraden våren 2011 var det frafall på 33,2 prosent på norske universiteter.

Men på dette området er stavangerstudentene flinke. Bare Universitetet i Agder har høyere fullføringsgrad enn UiS, med en fullføringsgrad på 44,3. UiS har en fullføringsgrad på 43,8 prosent.

Rapporten viser ellers at:

  • Personer med innvandrerbakgrunn utgjør en stadig større del av studentene, nærmere 11 prosent i 2011. De fleste kommer fra ikke-vestlige land. Naturvitenskapelige og tekniske fag er fortsatt mest populære blant innvandrerstudentene.
  • Antall innreisende utvekslingsstudenter som tar deler av sin utdanning i Norge har økt i perioden 2008–2010 fra omlag 4800 til nesten 6000. De siste årene har det kommet flest utvekslingsstudenter fra Tyskland, etterfulgt av Frankrike og Spania.
  • Utviklingstrekkene som vises i årets tilstandsrapport for høyere utdanning er oppløftende, men det er fremdeles mye som kan forbedres, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen, ifølge pressemeldingen fra KD.