Det viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Mens resultat før skatt i første kvartal 2011 var på 6,5 milliarder kroner, hadde dette tallet steget til 9,5 milliarder kroner i første kvartal 2012.

Det vil si at norske banker tjente 50 prosent mer i første kvartal i år enn de gjorde for ett år siden.

Håver inn på renter

Den store økningen skyldes god inntjening i renter på pengene bankene har lånt ut. Renteinntektene var på 34,7 milliarder kroner — en oppgang på 2,7 milliarder fra i fjor. Utgiftene bankene hadde til renter steg ikke i samme takt - bankenes renteutgifter for å låne penger var på 21,1 milliarder kroner, 1,9 milliarder høyere enn i fjor.

En annen viktig årsak til forbedringen er at bankene har tjent gode penger på valutatransaksjoner. Gevinsten på verdipapirer og valuta var 3 milliarder kroner. Det er en kraftig økning fra året før da gevinsten var på 0,4 milliarder kroner.