— Da jeg kom til NHO for tre år siden, sa jeg at jeg gledet meg til å jobbe i veikrysset mellom politikk og butikk. Nå velger jeg butikk og ser frem til å være med på å utvikle et spennende produkt videre. Etter et langt liv som ukependler er det også hyggelig å komme hjem igjen til Kristiansand, sier Bernander i en pressemelding.

NHOs president Kristin Skogen Lund har nedsatt en komité som skal finne Bernanders etterfølger.

— Bernander har en avtale om seks måneders oppsigelsestid og har ingen avtale om etterlønn. Jeg har forståelse for at han kan ønske å starte i sin nye virksomhet noe tidligere, og vi vil uansett sette mye inn på å ha klar hans etterfølger, eller en midlertidig løsning, så tidlig som mulig. Inntil dette blir avklart, ivaretar Bernander alle løpende oppgaver som tilligger hans jobb og ansvar som administrerende direktør i NHO, sier Lund.

Hun er svært tilfreds med resultatene Bernander har oppnådd i sine tre år som NHO-direktør.

— Det er synd at John G. Bernander velger å forlate oss nå, men jeg har stor forståelse for at han ønsker å forfølge spennende muligheter i et globalt marked. Jeg vil takke Johnny for den endringskraft han har bidratt med inn i NHO, sier Lund.