Finansministrene fra de såkalte G7-landene holdt i går telefonkonferanse for å understreke alvoret. De frykter at bankkrisen i Spania og uvissheten om Hellas’ fremtid i eurosonen kan utløse en ny global økonomisk nedgangsperiode.

Den fremste kritikeren av krisehåndteringen i eurolandene er USAs Barack Obama. Eurokrisen kan true hans sjanser for å bli gjenvalgt som president i november.

Derfor bruker han den verbale storsleggen når han legger skylden på europolitikere for lavere vekst i amerikansk økonomi og færre nye jobber.

Før helgen sa han at de politiske lederne i EU ikke har gjort nok for å stanse en spredning av eurokrisen.

Samarbeider

G7-landene er enige om å samarbeide for å løse problemene særlig rammer Spania og Hellas, sa Japans finansminister Jun Azumi etter telefonkonferansen.

Talspersoner for finansministrene i Canada og USA uttalte at G7-kollegene drøftet en økonomisk og finanspolitisk union i Europa og ble enige om å følge utviklingen nøye i forkant av G20-toppmøtet senere i juni, ifølge Reuters.

Men det ble ikke besluttet noen felles aksjon fra G7-landenes side til tross for et voldsomt nødskrik fra Spania samme dag.

Spanias finansminister Christobal Montero sendte ut et dramatisk signal der han påpekte at kredittmarkedene nå er i ferd med å stenge sine dører for Europa fjerde største økonomi.

Børsfallet stanset

Det er vaklende spanske regionbanker og det politiske kaoset i Hellas som på ny har skapt usikkerhet om valutaunionens fremtid.

Dette har utløst ny uro i finansmarkedene og store børsfall. Børsoppgangen siden årsskiftet er flere steder utradert, blant annet i USA og i Norge.

De to siste dagene er børsfallet stanset.

Lavere aktivitet og vekst rammer norsk økonomi direkte i form av fallende oljepris. Prisen har falt 20 prosent siden den var på topp i vinter med 126 dollar fatet. I går ble nordsjøolje handlet for i underkant av 99 dollar fatet.

Europa i samspill

Gode og dårlige tider i land skyldes både innenlandske faktorer og samspillet med verdensøkonomien. Den europeiske krisen er i sentrum for oppmerksomheten kloden rundt.

- Oppbremsingen i de fremvoksende økonomiene skjedde før problemene kom tilbake i Europa i fjor sommer. Men den forsterkede krisen i Europa har påvirket også de fremvoksende økonomiene, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i meglerhuset Swedbank First Securities.

Han mener dette skjer først og fremst gjennom at mindre kapital søker til disse landene og at den generelle viljen til å ta risiko er blitt redusert. Dette demper veksten.

-  I tillegg kommer en viss effekt av at de fremvoksende landene merker mindre europeisk etterspørsel etter sine eksportvarer. Men denne effekten er liten, sier han.

Når politikken nå blir lagt om i de fremvoksende økonomiene, sier Andreassen at det «normalt» vil øke veksten. Den største risikoen han ser er at det skyhøye investeringsnivået i Kina begynner å falle.

- Faren er at kinesiske myndigheter neste gang ikke klarere å stoppe fallet, sier han.

Svekket vekst

Et nytt trekk i den globale økonomien er at farten i de nye vekstøkonomiene har dabbet av. I Kina, Brasil og India var vekstartene i første kvartal i år markert lavere enn i de første kvartalene i fjor. Veksten er her regnet i forhold til forrige kvartal.

Andreassen peker på høy prisvekst som den utløsende årsaken til at veksten har falt. Særlig steg prisene mye på mat og råolje.

- Den høye prisveksten førte til at sentralbankene i disse landene satte opp renten og strammet inn på bankenes muligheter til å låne ut penger. I tillegg strammet de inn i budsjettpolitikken, sier han.

Flater ut

Men farten nedover har dempet seg. De store fremvoksende økonomiene har flatet ut de siste kvartalene. Vekstraten i forhold til forrige kvartal skrumper ikke like raskt som før.

I Kina og India var veksten i først kvartal i år bare litt lavere enn i siste kvartal i fjor. I Brasil har den til og med tatt seg opp til et stabilt, lavt nivå etter fall i produksjonen midt i 2011.

- Myndighetene har sett at veksten ble i laveste laget. Rentene er satt ned i år, og de gir mer gass i budsjettpolitikken. Samtidig faller prisveksten sammen med råvareprisene. Det gjør det enklere å stimulere økonomiene, sier Andreassen. Han sier veksten i først kvartal i år var god i andre fremvoksende økonomier. Dette er land som Thailand, Mexico, Indonesia og Russland.